Informācija presei
Palielinās maksu par advokāta eksāmena kārtošanu
Šodien, 12.augustā, Ministru kabinets apstiprināja grozījumus noteikumos par advokāta eksāmena maksu, ar ko noteica, ka turpmāk advokāta eksāmena maksa būs 100 euro gadījumā, ja pretendents strādā par zvērināta advokāta palīgu, un 285 euro – pārējiem pretendentiem, kas vēlas kārtot advokāta eksāmenu. Kā teikts grozījumu anotācijā, Latvijas Zvērinātu advokātu padome bija vērsusies Tieslietu ministrijā ar ierosinājumu paaugstināt advokāta eksāmena maksu. Ierosinājums tika pamatots ar to, ka kopš 2011.gada ir būtiski samazinājies zvērinātu advokātu pretendentu skaits, līdz ar ko samazinājušās pretendentu iemaksas par zvērināta advokāta eksāmena kārtošanu. Tas savukārt nozīmē to, ka pie maza zvērinātu advokātu pretendentu skaita nav iespējams segt advokāta eksāmena izmaksas, ko galvenokārt veido desmit komisijas locekļu atlīdzība un administrēšanas izmaksas. Tāpat šie noteikumi nav pārskatīti pēc būtības kopš to spēkā stāšanās dienas 2004.gada 24.jūlijā, proti, gandrīz desmit gadus. Tieslietu ministrijā konstatēts, ka nav samērīgi piemērot augstu eksāmena maksu pretendentiem, jo pretendentam tomēr nav jānes finansiālais slogs par to, ka ir maz pretendentu, lai varētu segt tā izdevumus, tādējādi ierobežojot to tiesības kārtot advokāta eksāmenu. Līdz ar ko Tieslietu ministrijā par pamatotu uzskatāms advokāta eksāmena maksas apmērs zvērinātiem advokātu palīgiem 100 euro un citiem pretendentiem 285 euro. Ar grozījumiem noteikumos var iepazīties Ministru kabineta mājas lapā.     Laura Majevska Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja Tālrunis: 67036738, 28363725 E-pasts: Laura.Majevska@tm.gov.lv