Šodien Valsts sekretāru sanāksmē izsludināja Tieslietu ministrijas (turpmāk – TM) sniegto maksas pakalpojumu cenrādi. Kā teikts projekta anotācijā, TM Dzimtsarakstu departamentā tiek realizēts plašs izziņas darbs, lai personām izsniegtu civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošus dokumentus – apliecības, izziņas vai izrakstus no reģistriem, piemēram, par laulības reģistrāciju. Saskaņā ar pašlaik spēkā esošo cenrādi maksa par izziņu ir noteikta no viena līdz četriem latiem. Uz valsts iestāžu pieprasījumiem dokumenti tiek izsniegti bez maksas. Četri lati tiek iekasēti par izziņām, kas sagatavotas, pamatojoties uz ierakstiem baznīcu grāmatās, ja iesniedzējs nevar uzrādīt precīzus civilstāvokļa akta reģistrācijas datus. Taču izziņas, kas neapstiprina pieprasīto, pārsvarā netiek izņemtas. Tādējādi darbs pie izziņas sagatavošanas vispār netiek apmaksāts. Aprēķinot pieprasīto izziņu sagatavošanas izmaksas, kā arī izņemto un neizņemto izziņu skaitu, secināts, ka nepieciešams palielināt maksu par sniegtajiem pakalpojumiem. Pēc noteikumu stāšanās spēkā izziņa no dzimtsarakstu arhīva par civilstāvokļa aktu reģistrāciju, ja iesniegumā norādīts precīzs reģistrācijas gads un vieta, būs Ls 5. Gadījumos, kad būs zināms tikai iespējamais reģistrācijas gads vai reģistrācijas vieta, tad maksa par izziņu būs Ls 10. Bez tam pašlaik nav paredzēta maksa par atkārtoti izsniegtu vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņu apstiprinošu dokumentu, kas turpmāk būs Ls 5. Lai nodrošinātu studējošo mācību praksi, turpmāk neparedzēs maksas iekasēšanu par prakses vietu nodrošināšanu papildus TM un augstākās izglītības iestādes starpā noslēgtajā līgumā noteiktajam bezmaksas prakšu vietām. Noteikumu projekts nodots saskaņošanai Finanšu ministrijai un Valsts kancelejai. Ar pilnu noteikumu tekstu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Administratīvā departamenta pārstāve Tālr. 67036712 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv