Informācija presei
Šodien Valsts sekretāru sanāksmē izsludināja grozījumus noteikumos par Tiesu administrācijas (turpmāk – TA) sniegto maksas pakalpojumu cenrādi. Grozījumus izstrādājuši Tieslietu ministrijas un TA speciālisti. Ar grozījumiem tiks palielinātas maksas par TA sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī paredzēts jauns maksas pakalpojums – nestandarta statistikas atskaišu sagatavošana. Kā teikts noteikumu anotācijā, TA pēc personu lūguma sagatavo tiesu statistikas  informāciju, datu apstrādei izmantojot īpašas datu sagatavošanas metodes un atlases kritērijus. Tas prasa TA resursu patēriņu papildus tiešo funkciju un uzdevumu nodrošināšanai. Turklāt pēdējo divu gadu laikā palielinājušās izmaksas pakalpojuma sniegšanā iesaistītajam personālam, izmaksas par pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo materiālu, kā arī, ievērojot pievienotās vērtības nodokļa likmes paaugstināšanu, nepieciešams noteikt izmaksām atbilstošu pakalpojumu izcenojumu. Pēc noteikumu stāšanās spēkā, piemēram, mēneša maksa par Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas informācijas sistēmas izmantošanu abonēšanas režīmā viena lietotāja abonentam būs jāmaksā Ls 26,62 līdzšinējo Ls 21,24 vietā. Par izrakstu par lietotāja apskatītajiem zemesgrāmatu nodalījumiem būs jāmaksā Ls 3,63 līdzšinējo Ls 2,36 vietā. Savukārt par nestandarta statistikas atskaišu sagatavošanu būs jāmaksā Ls 21,78 stundā. Noteikumu projekts nodots saskaņošanai Finanšu un Vides ministrijām un Valsts kancelejai. Ar pilnu noteikumu tekstu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākā referente Tālr. 67036739 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv