Panākta vienošanās par prioritārajām reformām maksātnespējas jomā
Tieslietu ministrija, Latvijas darba devēju konfederācija, Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera un Latvijas Komercbanku asociācija vienojušās par prioritārajām reformām maksātnespējas jomā. Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs pie sevis aicināja uzņēmēju organizācijas, lai vienotos par galvenajiem principiem un turpmāk veicamajiem uzdevumiem, lai realizētu maksātnespējas procesa reformu, kas veicinātu Latvijas tautsaimniecības attīstību un investoru uzticēšanos maksātnespējas procesiem Latvijā. Maksātnespējas reformas galvenie principi, par ko puses vienojās, ir sekojoši:
  1. Valsts uzraudzības pastiprināšana, Maksātnespējas administrācijai pārņemot maksātnespējas administratoru sertificēšanas funkciju.
  2. Nepieciešamību palielināt maksātnespējas administrācijas kapacitāti, lai nodrošinātu efektīvu un motivētu kontroles sistēmu.
Spēkā stāšanās termiņš 2017. gada 1. janvāris.  3.  Maksātnespējas administratoru loka paplašināšana ar citu reglamentētu profesiju pārstāvjiem (advokāti, revidenti un tiesu izpildītāji), kurus var izvēlēties kreditori.  4. Tiesas lomas palielināšana apvienojot visus ar maksātnespēju saistītos jautājumus, palielinot tiesas kontroli pār maksātnespējas procesu un nodrošinot kreditoru prasījumu strīdu izlemšanu maksātnespējas lietas ietvaros, iespējami ātri panākot leģitīma kreditoru kopuma apstiprināšanu.  5. Atzīto kreditoru tiesību palielināšana maksātnespējas procesā dodot tiem iespējas lemt par atbilstošāko maksātnespējas administratoru konkrētajam procesam, procesa finansēšanu un citām procesa ietvaros veicamajām darbībām.  6.  Palielināt kreditoru lomu parādnieka maksātspējas atjaunošanai. Regulējums izstrādājams 2017. gada laikā, lai stātos spēkā 2018. gada sākumā. Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs uzsver: “Panākto vienošanos ar uzņēmēju nevalstiskajām organizācijām vērtēju ļoti atzinīgi. Ja panāktā vienošanās īstenosies veiksmīgi, tad Latvijā varētu izveidoties tāds tiesiskās aizsardzības un maksātnespējas process, kas kalpotu par paraugu citām Eiropas Savienības dalībvalstīm”. Tikšanās piedalījās Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore Līga Meņģelsone, Latvijas Komercbanku asociācijas prezidents Mārtiņš Bičevskis, Latvijas Komercbanku asociācijas padomes priekšsēdētājs un Swedbank valdes priekšsēdētājs Māris Mančinskis, kā arī Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāvis Jānis Loze.   Lana Ivulāne Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036738 E-pasts: Lana.Ivulane@tm.gov.lv