Informācija presei
Panākts progress plašākai datu aizsardzībai ES līmenī
10. oktobrī Luksemburgā tieslietu ministri no Eiropas Savienības dalībvalstīm panāca vienošanos par daļu no Vispārīgā datu aizsardzības regulas projekta. Notika arī ministru diskusija par Eiropas prokurora biroja izveidi un par publisko dokumentu izmantošanu, lai dotu politisko virzību ekspertu tālākam darbam. Luksemburgā Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Iesalnieks vada Latvijas delegāciju Eiropas Savienības (ES) Iekšlietu un tieslietu padomes sanāksmē, lai diskutētu par tieslietu politikas jautājumiem. Ministri vienojās par kompromisu Vispārīgajā datu aizsardzības regulas projekta jautājumos, kas saistīti ar datu kontroli un apstrādi. „Prezidentūra ir veltījusi pietiekošas pūles, lai tiktu rasts labs kompromiss ar virkni nosacījumu un izņēmumiem”, teica parlamentārais sekretārs Jānis Iesalnieks Padomes sēdē. Sanāksmes ietvaros notika arī politiska diskusija par „tiesībām tikt aizmirstam”, balstoties uz neseno Eiropas Savienības tiesas spriedumu. Tiesa noteica, ka iedzīvotājiem ir tiesības pieprasīt datu dzēšanu un iebilst pret privāto datu apstrādes interneta meklētāju programmās. „Regulas ietvaros būtu lietderīgi paredzēt skaidrību, kā nodrošināt personas un sabiedrības interešu līdzsvaru”, uzsvēra Iesalnieks. Politiskajā debatē par Eiropas Prokurora biroju tika meklēta kopēja izpratne par „vienotas juridiskas telpas” interpretāciju. Ir jāizšķiras vai birojs darbosies, kā viena pārrobežu institūcija, vai arī balstīsies uz tradicionāliem savstarpējās palīdzības mehānismiem. Šī priekšlikuma mērķis ir radīt institūciju, kas varēs veikt izmeklēšanu un ar kriminālvajāšanu saistītas darbības, lai aizstāvētu Eiropas Savienības finanšu intereses. Piemēram, Eiropas Savienības līmenī tiktu izmeklēti ES fondu izkrāpšanas gadījumi. Debatē par dokumentu savstarpēju izmantošanu uzmanība veltīta standarta formu izveidei, sasaistei ar starptautiskajām konvencijām, kā arī elektroniskas informācijas apmaiņas izmantošanai nākotnē. Šī priekšlikuma mērķis ir vienkāršot publisko dokumentu iesniegšanas prasības un ar to saistītās administratīvās formalitātes. Kaut arī šobrīd ir nepieciešams veikt dokumentu legalizāciju un Apostille iegūšanu dokumentu izmantošanai citās valstīs, nākotnē visā Eiropā tiek piedāvāts atcelt dokumentu apliecināšanu ar Apostille prasību un vienkāršot kopiju un tulkojumu izmantošanu.   Latvijas Pastāvīgā pārstāvniecība ES Tālrunis +32 (0) 2 2383 100 Fakss +32 (0) 2 2383 250 e-pasts: permrep.eu@mfa.gov.lv