Šodien, 15. septembrī, Valsts sekretāru sanāksmē izsludināja Tieslietu ministrijas un Patentu valdes (PV) sagatavoto likumprojektu „Rūpnieciskā īpašuma likums”. Tā mērķis ir skaidri noteikt Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomes (RĪAP) un profesionālo patentpilnvarnieku darbības tiesisko regulējumu, noteikt PV valsts aģentūras statusu, kā arī precizēt rūpnieciskā īpašuma reģistrācijas procedūras. Nosakot PV valsts aģentūras statusu, atrisinās pastāvošo situāciju, kad par rūpnieciskā īpašuma aizsardzības maksājamām valsts nodevām tiek uzturētas arī ar šo aizsardzību nesaistītas valsts funkcijas, savukārt PV finansējums ir nepietiekams attīstībai. Valsts aģentūras statuss un pašfinansēšanas sistēma ļaus PV efektīvāk un lietderīgāk izlietot līdzekļus, iesaistoties starptautisko organizāciju projektos, kā arī stratēģiski plānojot tās attīstību. Likumprojekts noteiks vispārīgu regulējumu par rūpnieciskā īpašuma tiesību jomu, PV uzturēto reģistru, pieteikuma un reģistrācijas lietu kārtošanas un to publiskumu, kā arī RĪAP procedūras. Likumprojekts nodrošinās PV Apelācijas padomes reorganizāciju, un paredz RĪAP izveidošanu, kas nebūs PV struktūrvienība. RĪAP nodrošinās ātrāku un objektīvu lietu izskatīšanu, turklāt padomes locekļu amata pretendenti kārtos eksāmenu. Likumprojekts nodrošinās PV pakalpojumu lietotājiem efektīvu strīdu ārpustiesas izskatīšanas kārtību un mazinās tiesu noslodzi. Likumprojekts noteiks prasības, kas nepieciešamas, lai kļūtu par profesionālo patentpilnvarnieku, profesionālās ētikas noteikumus, Latvijas Profesionālo patentpilnvarnieku asociācijas izveidi. Pašlaik maksājumus par rūpnieciskā īpašuma tiesisko aizsardzību Latvijā iemaksā valsts budžetā, piešķirot PV budžeta dotāciju, kas sastāda tikai daļu no kopējā –no valsts nodevām un maksas pakalpojumiem iemaksāto līdzekļu apjoma. Visās Eiropas attīstītajās valstīs, kā arī ASV maksājumi par rūpnieciskā īpašuma aizsardzības iestāžu veicamajām funkcijām tiek iemaksāti šīs iestādes budžetā, tādējādi ļaujot iestādei veikt nepieciešamās funkcijas un attīstīt rūpnieciskā īpašuma aizsardzības jomu.    Likumprojekts vēl jāatbalsta valdībai un jāpieņem Saeimā. Ar projektu var iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Līga Brice Tieslietu ministrijas Sabiedrisko attiecību speciāliste E-pasts: liga.brice@tm.gov.lv Tālr.: 67036739, 26485232 Adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536 www.tm.gov.lv http://twitter.com/tieslietas www.flickr.com/photos/tieslietas/