Šodien, 16.jūnijā, Valsts sekretāru sanāksmē izsludināja Tieslietu ministrijas izstrādātos grozījumus Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā. Grozījumi paredz papildināt Tiesnešu disciplinārkolēģijas sastāvu ar kompetentām personām, kas nav tiesneši, bet, kas darbojas tiesu sistēmas jomā vai ir saistīti ar to. Grozījumi izstrādāti ar mērķi vairot sabiedrības uzticību tiesnešu disciplinārlietu izskatīšanas procesam un tiesu sistēmai kopumā. Tiesnešu disciplinārkolēģijas sastāvu plānots papildināt ar šādiem pastāvīgiem locekļiem vai viņu pilnvarotiem pārstāvjiem: tieslietu ministru, ģenerālprokuroru, tiesībsargu, Latvijas Zinātņu akadēmijas apstiprinātu tiesībzinātņu ekspertu deleģētu pārstāvi. Grozījumi arī paredz vienlaikus ar sastāva papildināšanu samazināt Augstākās tiesas tiesnešu skaitu no četriem uz diviem tiesnešiem. Tāpat grozījumi noteic paplašināt tiesnešu biedrību loku, kuru pārstāvji Tiesnešu disciplinārkolēģijas sēdēs ir tiesīgi piedalīties ar padomdevēja tiesībām. Pašlaik Tiesnešu disciplinārkolēģijas sastāvā ir Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietnieks, četri Augstākās tiesas tiesneši, divi apgabaltiesu priekšsēdētāji, divi rajonu (pilsētu) tiesu priekšsēdētāji un divi zemesgrāmatu nodaļu priekšnieki. Likuma grozījumi vēl jāakceptē valdībai un jāpieņem Saeimā. Ar grozījumu projektu var iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Līga Brice Tieslietu ministrijas Sabiedrisko attiecību speciāliste E-pasts: liga.brice@tm.gov.lv Tālr.: 67036739, 26485232 Adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536 www.tm.gov.lv twitter.com/tieslietas