Saeima 2009.gada 19.novembrī trešajā lasījumā pieņēma grozījumus Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likumā, kas paredz papildināt piespiedu likvidācijas procedūru, lai izslēgtu no Uzņēmuma reģistra (turpmāk – UR) tos uzņēmumus (uzņēmējsabiedrības), filiāles, nodaļas un pārstāvniecības, kuras nav veikušas pārreģistrāciju komercreģistrā. Komerclikuma reformas laikā UR reģistrētajiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), filiālēm, nodaļām un pārstāvniecībām atbilstoši minētajam likumam bija jāveic pārreģistrācija komercreģistrā vai jālikvidējas. Lai gan komercreģistrā nepārreģistrētie subjekti nav tiesīgi veikt uzņēmējdarbību, daļa no tiem nav izslēgti no UR. Likuma mērķis ir regulēt šo subjektu piespiedu izslēgšanas kārtību no UR, nosakot vairākus nepārreģistrēto subjektu likvidācijas posmus – pašlikvidācija, dalībnieka vai kreditora iniciēta likvidācija un izslēgšana no uzņēmumu reģistra bez likvidācijas. Atbilstoši likuma noteikumiem nepārreģistrētais uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), filiāle, nodaļa vai pārstāvniecība vēl līdz 2010.gada 1.janvārim var pieteikt likvidatoru UR, tādējādi uzsākot pašlikvidācijas procedūru. Ja līdz 2010.gada 1.janvārim nepārreģistrētais subjekts nav iesniedzis UR pieteikumu par likvidatora iecelšanu, tiesības iniciēt likvidācijas uzsākšanu un tiesības iecelt likvidatoru iegūst nepārreģistrētā subjekta īpašnieks. Savukārt, ja īpašnieks nav izmantojis tam dotās tiesības iecelt likvidatoru, tiesības iniciēt nepārreģistrētā subjekta likvidācijas uzsākšanu iegūst tā kreditors. Tie subjekti, kuriem netiks iecelti likvidatori, tiks izslēgti no UR bez likvidācijas veikšanas. Likums ir vērsts uz komercdarbības vides sakārtošanu un iesaldētā kapitāla atgriešanu komerctiesiskajā apritē. Likuma spēkā stāšanās stāsies spēkā pēc tā izsludināšanas. Laura Pakalne TM Sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākā referente Tālr. 67036739 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv