Informācija presei
Paplašināsies informatīvā un juridiskā palīdzība Latvijas valstspiederīgajiem bērnu tiesību aizsardzībai ārvalstīs
Trešdien, 16.decembrī, starpinstitūciju darba grupa tieslietu ministra Dzintara Rasnača vadībā vienojās par informatīvās un juridiskās palīdzības paplašināšanu Latvijas valstspiederīgo bērnu aizsardzībai ārvalstīs. Darba grupa Latvijas valstspiederīgo bērnu aizsardzībai ārvalstīs konceptuāli atbalstīja Tieslietu, Ārlietu un Labklājības ministrijas sagatavotās rekomendējoša rakstura vadlīnijas, ar kurām jau tuvākajā laikā tiks informētas Latvijas ģimenes, kas plāno pārcelties vai jau ir pārcēlušās ar bērniem uz dzīvi ārvalstīs. Vispirms tās tiek paredzētas attiecībā uz Apvienoto Karalisti, vēlāk arī attiecībā uz Īriju, Vāciju un Norvēģiju – valstīm, kur visbiežāk no Latvijas izceļojošās ģimenes nonāk sociālo dienestu redzeslokā saistībā ar bērnu aprūpes noteikumu neievērošanu.
Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs uzsvēra, ka, izceļojot ar bērniem uz citu valsti, Latvijas valstspiederīgajiem jāievēro konkrētajā valstī noteiktie bērnu aprūpes standarti un tradīcijas. Plašāka Latvijas valstspiederīgo informēšana veicinās viņu izpratni par konkrētās valsts nosacījumiem, vecāku tiesībām un pienākumiem, līdz ar to risinās arī problēmas cēloņus. Labāk cīņa ar cēloņiem nekā cīņa ar sekām, t.i. bērnu izņemšana no ģimenes un tiesvedība, uzskata Dzintars Rasnačs.
Vadlīnijās iekļautās rekomendācijas palīdzēs Latvijas valstspiederīgajiem orientēties attiecīgajā valstī tās noteiktajā kārtībā, nosacījumos un specifiskajās prasībās attiecībā uz bērnu tiesību un interešu aizsardzību. Īpaša uzmanība tiks veltīta būtiskākajām atšķirībām Latvijā un konkrētajā ārvalstī, ilustrējot tās ar tipveida situācijām. Darba grupa vienojās par nepieciešamību sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu ar vairākiem iespējamajiem risinājumiem valsts finansiāla atbalsta nodrošināšanai Latvijas valstspiederīgajiem savu bērnu tiesību aizsardzībai ārvalstīs, piemēram, juridiskās palīdzības saņemšanai. Pēc primārās juridiskās palīdzības saņemšanas Latvijas finansiālais atbalsts tiktu paredzēts atkārtotas juridiskās palīdzības sniegšanai ārvalstī un pozitīva rezultāta gadījumā arī turpmākajai tiesvedībai.   Andris Vitenburgs Tieslietu ministra preses sekretārs Tālrunis: 67036759, 26599312 E-pasts: Andris.Vitenburgs@tm.gov.lv.