Informācija presei
Par 2017. gada 12. septembra administratoru kvalifikācijas eksāmena rezultātiem
2017. gada 12. septembrī norisinājās maksātnespējas procesa administratoru (turpmāk – administrators) kvalifikācijas eksāmens.  Saskaņā ar Maksātnespējas likuma pārejas noteikumu 35. punktu kvalifikācijas eksāmens bija jākārto 44 administratoriem. No 44 administratoriem kvalifikācijas eksāmena kārtošanai nepieteicās trīs administratori, attiecībā uz viņiem pieņemti lēmumi par sertifikāta darbības izbeigšanu. Viens administrators kvalifikācijas eksāmenu nekārtoja, jo viņam tika apturēta sertifikāta darbība, savukārt vēl viens administrators nekārtoja kvalifikācijas eksāmenu, jo viņš tika atstādināts no administratora amata darbības veikšanas. Lēmumi par atļauju kārtot kvalifikācijas eksāmenu tika pieņemti attiecībā uz 39 administratoriem, no kuriem trīs administratoriem sertifikāta darbība tika izbeigta. Kvalifikācijas eksāmenu kārtoja 30 administratori. Atbilstoši normatīvajam regulējumam kvalifikācijas eksāmens sastāvēja no rakstveida teorētisko zināšanu pārbaudes (pirmā daļa) un rakstveida praktiskā uzdevuma (kāzusa) risināšanas (otrā daļa). Kvalifikācijas eksāmena darbus vērtēja eksaminācijas komisija. Eksāmens ir nokārtots, ja administrators eksāmena pirmajā un otrajā daļā saņem vērtējumu, kas ir vienāds vai augstāks par sešiem punktiem. Ja administrators kādā no eksāmena daļām saņem vērtējumu, kas ir zemāks par sešiem punktiem, eksāmens nav nokārtots. Pamatojoties uz eksaminācijas komisijas sniegto vērtējumu, kvalifikācijas eksāmenu nokārtoja 22 administratori. Attiecībā uz šiem administratoriem Maksātnespējas administrācija 2017. gada 11. oktobrī pieņēma lēmumus par kvalifikācijas eksāmena nokārtošanu, kā arī izdeva rīkojumus par administratoru iecelšanu amatā un amata apliecības izdošanu. Kvalifikācijas eksāmenu nenokārtoja astoņi administratori, no tiem septiņi administratori ieguva negatīvu vērtējumu vienā no eksāmena daļām, savukārt viens administrators  ieguva negatīvu vērtējumu abās eksāmena daļās. Maksātnespējas administrācija pieņēma lēmumus par šo administratoru sertifikāta darbības izbeigšanu. Nākamais kvalifikācijas eksāmens norisināsies 2017. gada 29. novembrī un tas ir jākārto 82 administratoriem. Maksātnespējas likuma 13. pantā noteiktas administratoram izvirzītās prasības un ierobežojumi. Atbilstoši minētā panta pirmās daļas 6. punktam par administratoru var būt rīcībspējīga fiziskā persona, kurai, tostarp, ir nevainojama reputācija. Ja Maksātnespējas administrācija konstatē vai saņem ziņas par personas neatbilstību nevainojamas reputācijas prasībām,  attiecīgo jautājumu izskata eksaminācijas komisija. Līdz kvalifikācijas eksāmena norises dienai 2017. gada 12. septembrī Maksātnespējas administrācija nepieņēma nevienu lēmumu par sertifikāta darbības izbeigšanu, pamatojoties uz Maksātnespējas likuma 13. panta pirmās daļas 6. punktam par administratora neatbilstību nevainojamas reputācijas prasībai. Vienlaikus Maksātnespējas administrācija vērš uzmanību, ka administratora atbilstība prasībai par nevainojamu reputāciju ir pastāvīgi vērtējams kritērijs administratora amata ieņemšanai.