Informācija presei
Par Administratīvā naudas soda apmaksu
Tieslietu ministrija informē, ka administratīvo naudas sodu, kas personai uzlikts latos, vienlaicīgas apgrozības periodā (līdz 2014. gada 14. janvārim) var samaksāt skaidrā naudā latos vai eiro, savukārt, ja izmanto bezskaidras naudas norēķinus – naudas sodu maksā eiro valūtā. Konvertējot naudas sodu no latiem uz eiro, naudas sodu latos dala ar noteikto maiņas kursu 0,702804. Piemērs: ja naudas sods ir 10 lati, tad LVL 10 / 0,702804 = EUR 14,22871810632836, noapaļojot līdz veseliem centiem, tie ir 14,23 eiro. Konvertācijas rezultātā iegūto summu līdz veseliem centiem noapaļo pēc šādiem principiem: - ja trešā zīme aiz komata ir no 0 līdz 4, tad centa vērtība nemainās; - ja trešā zīme aiz komata ir no 5 līdz 9, tad cents tiek apaļots par vienu vērtību uz augšu. Naudas sods, kas uzlikts eiro, ir maksājams eiro.