Informācija presei
Par būtiskiem pārkāpumiem tieslietu ministrs no amata atceļ tiesu izpildītāju Andri Sladzu
2016.gada 18.februārī tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs pieņēmis lēmumu atcelt no amata zvērinātu tiesu izpildītāju Andri Sladzu. Bargākais disciplinārsods – atcelšana no amata – ir uzlikts par būtiskiem zvērinātu tiesu izpildītāju darbību regulējošu normatīvo aktu pārkāpumiem, kas radījuši kaitējumu valsts un privātpersonu, it īpaši bērna, interesēm, kā arī par tiesu izpildītāju institūta prestiža un sabiedrības uzticības zvērinātiem tiesu izpildītājiem kā valsts amatpersonām graušanu. Disciplinārsods – atcelšana no amata – ir piemērots uz Zvērinātu tiesu izpildītāju disciplinārlietu komisijas 4.februāra lēmuma pamata, izskatot komisijai divas pret A.Sladzu ierosinātās disciplinārlietas – ar Latvijas zvērinātu tiesu izpildītāju padomes 2016.gada 14.janvāra lēmumu un ar tieslietu ministra Dzintara Rasnača 2016.gada 27.janvāra lēmumu. Disciplinārlietu komisija secināja, ka A.Sladzs ir pieļāvis rupjus Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju ētikas kodeksa pārkāpumus un būtiskus Civilprocesa likuma normu pārkāpumus, veicot ievešanu nekustamā īpašuma valdījumā. Izvērtējot zvērināta tiesu izpildītāja pārkāpumus, viņa sniegtos paskaidrojumus, kā arī ziņas, kas raksturo iepriekšējo darbu zvērināta tiesu izpildītāja amatā, komisija uzskatīja, ka konkrētie pārkāpumi nav savienojami ar zvērināta tiesu izpildītāja pienākumu pildīšanu, un nolēma ierosināt tieslietu ministram atcelt no amata A.Sladzu. Tieslietu ministra lēmumu par disciplinārsoda uzlikšanu zvērināts tiesu izpildītājs var pārsūdzēt administratīvajā rajona tiesā 30 dienu laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Pieteikuma iesniegšana tiesā neaptur minētā lēmuma darbību.   Papildu informācija: Andris Vitenburgs Tieslietu ministra preses sekretārs Tālrunis: 67036759, 26599312 E-pasts: Andris.Vitenburgs@tm.gov.lv.