Informācija presei
Par Datu valsts inspekcijas telefonkonsultāciju laika izmaiņām no 2018.gada 12.aprīļa
Ņemot vērā sabiedrības pieaugošo interesi par Vispārīgās datu aizsardzības regulas piemērošanu personas datu apstrādes jautājumos un izvērtējot Datu valsts inspekcijas rīcībā esošos resursus, Datu valsts inspekcijas veic izmaiņas telefonkonsultāciju sniegšanas laikā. Sākot ar 2018.gada 12.aprīli no pirmdienas līdz ceturtdienai telefonkonsultāciju laiks tiek pagarinātas par vienu stundu, t.i. no plkst. 13.00 līdz plkst. 16.00, savukārt piektdienās telefonkonsultāciju laiks paliek nemainīgs no plkst. 13.00 līdz plkst. 15.00. Sekojiet līdzi aktuālākajai informācijai arī sociālajos tīklos: facebook.com (@Datuvalstsinspekcija) un Twitter (@Datu_inspekcija).