Informācija presei
Par labāko valsts pārvaldes klientu apkalpošanas speciālisti atzīta VZD pārstāve Guna Slāģe! Lepojamies!
Šī gada pavasarī, aizsākot laba servisa kustību valsts pārvaldē, tika iedibināta Klientu apkalpošanas goda balva. Katru gadu to pasniegs trīs visatzinīgāk novērtētajiem valsts pārvaldes darbiniekiem. Mērķis ir izcelt labākos no labākajiem, lai viņi iedvesmotu citus valsts pārvaldē strādājošos! Valsts kanceleja ir apkopojusi iedzīvotāju sniegtos vērtējumus un ir prieks paziņot, ka par 2015. gada labāko klientu apkalpošanas speciālisti ir atzīta Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas Jelgavas biroja vecākā klientu apkalpošanas konsultante Guna Slāģe. Darba gaitas Valsts zemes dienestā Guna Slāģe uzsāka 1996. gadā, kad divus gadus nostrādāja par pagasta zemes ierīkotāju Svētes un Līvbērzes pagastos. No 1998. gada līdz 2004. gadam Guna turpināja darbu Dienestā jau kā Valsts adrešu reģistra kadastra inženieris. Ar 2005. gadu Guna darba gaitas turpināja Rīgas pilsētas būvvaldē un kopš 2010. gada atsāka darbu Valsts zemes dienestā, Rīgas birojā klientu apkalpošanas konsultanta amatā, bet kopš 2012. gada sākuma ir vecākā klientu apkalpošanas konsultante Jelgavas birojā. Guna ir ļoti atvērts cilvēks un labprāt piedalās kolektīva pasākumos, izrāda iniciatīvu, dalās ar idejām un vajadzīgajos brīžos vienmēr sniedz atbalstu. Vasarā un arī citā jaukā laikā Guna dod priekšroku puķu kopšanai un lološanai savā dārzā un ceļojumiem – biežāk tepat pa Latviju un paretam arī ārpus tās. Atrauties no ikdienas darba pienākumiem tumšajos rudens un ziemas vakaros palīdz pastaigas pa izgaismoto Lielupes krasta promenādi un teātru apmeklēšana. Vienmēr ap viņu izveidojas “mierīguma aura” un lietišķa atmosfēra.    Ar Klientu apkalpošanas goda balvas svinīgo pasniegšanas ceremoniju tiks noslēgts pirmais “Laba servisa kustība valsts pārvaldē” kampaņas gads. Kampaņas mērķis ir attīstīt un stiprināt uz klientu orientētu kultūru, ikvienam iedzīvotājam nodrošinot tiesības saņemt augsta līmeņa apkalpošanas servisu un kvalitatīvus pakalpojumus, atbilstoši Klientu apkalpošanas rokasgrāmatā minētajiem standartiem. Pasākums notiks 19.novembrī, plkst. 13:00, Ministru prezidentu zālē (3.stāvs).   Sirsnīgi apsveicam kolēģi Gunu ar izcilo novērtējumu!