Lai izpildītu Kriminālsodu politikas koncepcijā plānoto, šodien Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināti grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā  un Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā. Kā ziņots iepriekš, Kriminālsodu politikas koncepciju Ministru kabinets apstiprināja šā gada janvārī. Tās mērķis ir nodrošināt efektīvu valsts reakciju uz noziedzīgiem nodarījumiem, nodrošināt atbilstību starp valsts vārdā piemērojamo represiju, valsts un indivīdu interesēm, sekmēt personu tiesisku uzvedību un noziedzīgu nodarījumu novēršanu. Koncepcijā tika secināts – ja notiesātais apzinīgi izpilda tam piemēroto piespiedu darbu un pienākumus, tas parāda, ka notiesātais ir motivēts laboties. Lai motivētu notiesātos apzinīgi izpildīt piemēroto piespiedu darbu un pienākumus, ar grozījumiem Latvijas Sodu izpildes kodeksā plānots paredzēt iespēju samazināt noteikto piespiedu darba stundu skaitu. Turklāt tas ļautu ietaupīt Valsts probācijas dienesta finanšu un darbinieku resursus, lai tos vairāk novirzītu tiem notiesātajiem, kuriem nepieciešama uzvedības korekcija. Savukārt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā pašlaik paredzēta administratīvā atbildība par narkotisko vai psihotropo vielu vai zāļu, kā arī vielu, kas var tikt izmantotas šo vielu nelikumīgai izgatavošanai, neatļautu iegādāšanos vai glabāšanu nelielā apmērā bez nolūka tās realizēt, kā arī par šo vielu lietošanu bez ārsta nozīmējuma. Par atkārtotu šāda pārkāpuma izdarīšanu paredzēta kriminālatbildība. Speciālisti secinājuši, ka narkotisko vai psihotropo vielu lietošana bez ārsta nozīmējuma nevar radīt vērā ņemamu kaitējumu sabiedriskajām interesēm, lai par šādām darbībām paredzētu kriminālatbildību. Pēc grozījumu stāšanās spēkā par minēto vielu lietošanu bez ārsta nozīmējuma būs paredzēta tikai administratīvā atbildība. Turklāt būs noteikts, ka persona, kas labprātīgi vērsusies medicīnas iestādē pēc palīdzības sakarā ar narkotisko un psihotropo vielu lietošanu bez ārsta nozīmējuma, tiks atbrīvota no administratīvās atbildības. Grozījumus abos likumos izstrādājusi Kriminālsodu politika koncepcijas īstenošanas darba grupa, kurā piedalās pārstāvji no Tieslietu ministrijas, Ģenerālprokuratūras, Augstākās tiesas, Rīgas apgabaltiesas, Rīgas rajona tiesas, Zemgales apgabaltiesas, Latvijas Universitātes, Latvijas Policijas akadēmijas, Latvijas Zvērinātu advokātu padomes, Latvijas Krimināllietu advokātu biedrības, Iekšlietu ministrijas, Valsts policijas, Sabiedriskās politikas centra PROVIDUS, Valsts probācijas dienesta, Ieslodzījuma vietu pārvaldes. Grozījumu projekti nodoti saskaņošanai Finanšu, Ārlietu, Ekonomikas, Iekšlietu, Izglītības un zinātnes, Labklājības un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu, Vides un Veselības ministrijām, kā arī Ģenerālprokuratūrai un Valsts kancelejai. Izmaiņas likumos jāizskata valdībai un jāapstiprina Saeimai. Ar grozījumu projektiem var iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākā referente Tālr. 67036739 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv