Informācija presei
Par Latvijas Republikas kandidāti ES Vispārējās tiesas tiesneša amatam apstiprināta Inga Reine
Otrdien, 9. oktobrī, Ministru kabinets atbalstīja Tieslietu ministrijas virzīto rosinājumu atkārtoti apstiprināt Ingas Reines kandidatūru Eiropas Savienības Vispārējās tiesas tiesneša amatam. Pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienības darbību 254. panta otro daļu, kas nosaka, ka Eiropas Savienības Vispārējās tiesas (turpmāk – Vispārējā tiesa) tiesnešus izraugās no tādu personu vidus, kuru neatkarība nav apšaubāma un kuras atbilst tiesnešu augstā amata prasībām, un uz sešiem gadiem amatā ieceļ dalībvalstu valdības, savstarpēji vienojoties, pēc apspriešanās ar šā līguma 255. pantā paredzēto komiteju, kā arī ņemot vērā, ka saskaņā ar šā līguma 254. panta otro daļu Vispārējās tiesas tiesnešus, kas atstāj amatu, var iecelt atkārtoti, Tieslietu ministrija rosināja un Ministru kabinets atbalstīja Ingas Reines atkārtotu virzīšanu Vispārējās tiesas tiesneša amatam. Inga Reine šobrīd ir Vispārējās tiesas tiesnese, kuras kandidatūra Vispārējās tiesas tiesneses amatam tika apstiprināta 2016. gada 24. maijā. Ņemot vērā to, ka Ingas Reines tiesneša amata pilnvaru termiņš beidzas 2019. gada 31. augustā, kā arī, izvērtējot Eiropas Savienības Padomes ģenerālsekretariāta 2018. gada 20. marta vēstulē minēto un pamatojoties uz Ingas Reines vēstuli tieslietu ministram, kurā viņa izsaka piekrišanu turpināt pildīt Vispārējās tiesas tiesneses pienākumus arī nākamajā periodā, tieslietu ministrs izvirzīja Ingu Reini atkārtotai apstiprināšanai Vispārējās tiesas tiesneša amatam. Savlaicīga Latvijas Republikas tiesneša amata kandidāta virzīšana ir nepieciešama galvenokārt tādēļ, ka kopš Lisabonas līguma spēkā stāšanās tiesnešu iecelšanas process ir mainīts. Šobrīd, pirms Eiropas Savienības Padomē dalībvalstu pārstāvji pieņem lēmumu par tiesnešu iecelšanu amatā, ir nepieciešams saņemt ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 255. pantu izveidotās komitejas atzinumu par kandidāta atbilstību tiesneša pienākumu pildīšanai nepieciešamajām prasībām. Līdz ar to Ingas Reines kandidatūru vēl jāapstiprina ar Līgumu par Eiropas Savienības darbību 255. pantu izveidotajai komitejai.             Lana Mauliņa Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036738 E-pasts: Lana.Maulina@tm.gov.lv