Par Latvijas Republikas pārstāvi Eiropas Savienības Tiesā apstiprina Irēnu Kucinu
Otrdien, 13. decembrī, Ministru kabinets apstiprināja Irēnu Kucinu par Latvijas Republikas pārstāvi Eiropas Savienības Tiesā. Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs uzsver: “Irēna Kucina ir augsta līmeņa profesionālis. Viņai piemīt ne tikai izcilas analītiskās spējas un plašas zināšanas, bet arī vadītāja, komandas veidotāja prasme un spēja pieņemt lēmumus arī sarežģītās situācijās. Ņemot vērā viņas ievērojamo darba pieredzi tieslietu jomā, kā arī zināšanas starptautiskajās un Eiropas tiesībās, uzskatu, ka Irēna Kucina ir kompetenta pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesā.” Pēc Tieslietu ministrijas valsts sekretāra Raivja Kronberga uzaicinājuma, Irēna Kucina piekrita savas kandidatūras virzīšanai Latvijas Republikas pārstāvja amatam Eiropas Savienības Tiesā. Irēna Kucina ir Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece tiesu jautājumos, kā arī Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Starptautisko un Eiropas tiesību zinātņu katedras docente. Irēna Kucina ir ieguvusi Latvijas Universitātes tiesību doktora zinātnisko grādu starptautiskajās tiesībās. Papildu informācija: No 2011. gada 15. jūnija Latvijas Republikas pārstāvis Eiropas Savienības Tiesā bija Inguss Kalniņš, kurš līdz 2016. gada 30. novembrim pildīja Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieka stratēģijas jautājumos pienākumus. Latvijas Republikas pārstāvi Eiropas Savienības Tiesā apstiprina Ministru kabinets pēc tieslietu ministra ieteikuma, kurš ir saskaņots ar ārlietu ministru.   Ksenija Vītola Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja Tālrunis: 67036861; E-pasts: Ksenija.Vitola@tm.gov.lv