Informācija presei
Par sporta spēļu rezultātu sarunāšanu ir paredzēta kriminālatbildība
Tieslietu ministrs G.Bērziņš pauž sašutumu par plašsaziņas līdzekļos izskanējušo informāciju, ka pastāv iespēja par manipulēšanu ar sporta spēļu rezultātiem aizdomās turētajām personām vispār izvairīties no atbildības. Šāda informācija ir nepatiesa, jo kriminālatbildība ir paredzēta. „Tas, ka šobrīd par sporta spēļu rezultātu sarunāšanu nav paredzēta kriminālatbildība neatbilst patiesībai un konkrēto kriminālprocesu sekmīgai virzībai liek šķēršļus, raisot šaubas par izmeklēšanas iestāžu kompetenci. Šobrīd Krimināllikumā ir vairāki panti, pēc kuriem personas par sporta spēļu rezultātu sarunāšanu  ir iespējams saukt pie kriminālatbildības atkarībā no izdarīto darbību rakstura - neatļautu labumu došana vai piedāvāšana, komerciālā uzpirkšana, dokumentu viltošana, krāpšana, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana,” pauž tieslietu ministrs G.Bērziņš. Tieslietu ministrija norāda, ka tiek turpināts darbs par esošā regulējuma pilnveidošanu Krimināllikumā pēc tam, kad Izglītības un zinātnes ministrija sagatavos nepieciešamos grozījumus Sporta likumā, precizējot sportistu un citu ar sportu saistīto personu tiesības un pienākumus, kā arī precizēs likumā ietvertās definīcijas, kas nākotnē var kalpot par pamatu kriminālatbildības par manipulācijām ar sporta spēļu rezultātiem noteikšanai.       Laura Majevska Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja Tālrunis: 67036738, 28363725 E-pasts: Laura.Majevska@tm.gov.lv