Datu valsts inspekcijas rīcībā esošā informācija liecina, ka šobrīd veiktās tautas skaitīšanas ietvaros tiek nodrošināta iespēja fiziskām personām, norādot interneta vietnē www.tautasskaitisana.lv (turpmāk - Vietne) savu personas kodu un pases numuru, piedalīties tautas skaitīšanā elektroniski (aizpildīt tautas skaitīšanas anketu elektroniski) – elektroniskā veidā sniegt Centrālai statistikas pārvaldei (turpmāk - CSB) informāciju par sevi un saviem mājsaimniecības locekļiem. Kā arī Datu valsts inspekcijas rīcībā esošā informācija liecina, ka informāciju, kura, aizpildot tautas skaitīšanas anketu iepriekš minētā veidā, ir sniegta CSB, pēc tam ir iespējams skatīt, labot vai precizēt, Vietnē ievadot personas, kura informāciju CSB sniedza, personas kodu un pases numuru. Ņemot vērā iepriekš minēto, Datu valsts inspekcija secina, ka šobrīd, nodrošinot Vietnē iespēju tautas skaitīšanas anketu aizpildīt, norādot personas kodu un pases numuru, CSB rīcībā esošie personas dati var tikt nodoti trešajām personām bez tiesiska pamata, personas dati var tikt nodoti CSB bez tiesiska pamata, kā arī CSB var tikt nodoti nepareizi personas dati, tādējādi netiek nodrošināta Fizisko personu datu aizsardzības likuma 6., 7.panta, 10.panta pirmās daļas 1., 2., 4.punkta un 25.panta ievērošana. Datu valsts inspekcija ir noteikusi pagaidu aizliegumu datu apstrādei CSB Vietnē līdz brīdim, kad CSB nodrošinās Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasību izpildi. Vienlaikus Datu valsts inspekcija brīdina, ka citas personas identifikatoru – personas datu, izmantošana, lai aizpildītu tautas skaitīšanas anketu internetā, bez pašas personas piekrišanas, ir administratīvi vai pat krimināli sodāma rīcība. Datu valsts inspekcija Tālr. 67223131