Par TM valsts sekretāra vietnieci tiesu jautājumos iecelta Inita Ilgaža
  No šodienas, 2. decembra, Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieka tiesu jautājumos amata pienākumus pilda Inita Ilgaža. Atklāta konkursa rezultātā par labāko pretendentu valsts sekretāra vietnieka tiesu jautājumos amatam tika atzīta Inita Ilgaža, kura ir guvusi ilggadēju pieredzi Tieslietu ministrijā, vadot Tiesu sistēmas politikas departamentu. Inita Ilgaža ieguvusi profesionālo maģistra grādu tiesību zinātnē ar kvalifikāciju - jurists. Kopumā konkursam pieteicās 9 kandidāti. Konkursa pretendentu vērtēšanas komisiju vadīja Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs.   Lana Mauliņa Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036738; e-pasts: Lana.Maulina@tm.gov.lv