Šodien Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts projekts noteikumiem par Valsts zemes dienesta (turpmāk – VZD) sniegtajiem maksas pakalpojumiem. Noteikumu projektu izstrādājuši Tieslietu ministrijas un VZD speciālisti. Kā teikts projekta paskaidrojuma rakstā, noteikumi precizēs pašlaik spēkā esošo kārtību, ņemot vērā praksē gūto pieredzi. Papildus pēdējo gadu laikā strādāts pie tā, lai nodrošinātu iespēju klientiem norēķināties par VZD pakalpojumiem ar maksājumu kartēm, kā rezultātā noteikumu projektā veikti papildinājumi par šāda veida norēķinu iespējām. Noteikumu projekts regulē samaksu par pakalpojuma veidiem, kas nebija iekļauti pašlaik spēkā esošajā kārtībā, proti, Valsts adrešu reģistra datu izsniegšana un Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas datu sagatavošana un izsniegšana. Pēc noteikumu stāšanās spēkā būs regulēti izņēmuma gadījumi, kad pakalpojuma sniegšana paredzēta bez maksas, piemēram, saskaņā ar Maksātnespējas likumu administratoram ir tiesības bez maksas pieprasīt no valsts un pašvaldību iestādēm to rīcībā esošo tiesiskās aizsardzības vai maksātnespējas procesā nepieciešamo informāciju par maksātnespējas subjektu. Savukārt saskaņā ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumu biroja amatpersonai ir tiesības bez maksas pieprasīt un saņemt no iestādēm, uzņēmumiem, organizācijām, amatpersonām un citām personām informāciju, dokumentus un citus materiālus neatkarīgi no to slepenības režīma. Noteikumu projekts paredz palielināt priekšapmaksas apmēru no 30% līdz 50%  no prognozētās maksas par attiecīgajiem VZD pakalpojumiem, kā arī palielināts rēķinu izsniegšanas un to apmaksas termiņš. Noteikumu projekts nodots saskaņošanai Finanšu, Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu un Vides ministrijām, Nacionālajai trīspusējās sadarbības padomei un Valsts kancelejai. Ar pilnu noteikumu projekta tekstu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākā referente Tālr. 67036714 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv