Parādnieku publiskošana sekmējusi būtisku atgūto uzturlīdzekļu apjoma palielināšanos
2016. gada pirmajos četros mēnešos kopā regresa kārtībā tika atgūti izmaksātie uzturlīdzekļi 1 268 564 eiro apmērā, kas ir par 281 461 eiro jeb 29% vairāk nekā 2015. gada pirmajos četros mēnešos. Parādnieku datu publiskošana sekmējusi būtisku regresa kārtībā atgūto izmaksāto uzturlīdzekļu apjoma palielināšanos, proti, 2016. gada aprīlī regresa kārtībā tika atgūti izmaksātie uzturlīdzekļi 328 246 eiro apmērā, kas ir līdz šim lielākais vienā mēnesī atgūto izmaksāto uzturlīdzekļu apmērs šajā gadā. No 2015. gada 1. jūlija Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija interneta vietnē http://ugf.gov.lv/lat/uzturlidzeklu_garantiju_fonda_publiskais_paradnieku_saraksts/ publisko ziņas par Uzturlīdzekļu garantiju fonda parādniekiem, lai aizsargātu bērnu tiesības un veicinātu vecāku pienākuma pildīšanu - uzturlīdzekļu maksāšanu, kā arī atbildīgu un godprātīgu saistību izpildi. Publiskojamie dati ietver parādnieka vārdu, uzvārdu, personas koda otro daļu un dzimšanas gadu. 2015. gada 1. jūlijā tika publicētas ziņas par 1 733 Uzturlīdzekļu garantiju fonda parādniekiem, savukārt 2016. gada 2. maijā publicētas ziņas jau par 2 933 parādniekiem, tas nozīmē, ka publiskoto Uzturlīdzekļu garantiju fonda parādnieku skaits pieaudzis par 1 200 parādniekiem, salīdzinājumā ar 2015. gadu.