Piektdien, 27. martā, notiks savstarpējās saprašanās memoranda parakstīšana starp Latvijas Valsts tiesu ekspertīžu biroju (turpmāk – VTEB) un Norvēģijas tiesu ekspertīžu departamentu. Tas paredz informācijas apmaiņu starp birojiem un sadarbības turpināšanu arī pēc divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta beigām.  Memorands izstrādāts Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētajā projektā „VTEB kapacitātes palielināšana, nodrošinot atbilstību labas prakses un starptautiskiem kvalitātes standartiem un stiprinot tiesiskumu Latvijā” („Strengthening the Judiciary in Latvia by Improving Capacity of the State Forensic Science Bureau of Latvia in Order to Comply with Best Practice and International Quality Standards”). Projekts tika uzsākts pagājušā gada jūlijā un to paredzēts pabeigt šā gada novembrī. Tā mērķis ir nodrošināt tiesībaizsardzības iestādes, t.i., policiju, muitu, robežsardzi, prokuratūru, tiesas ar zinātniski pamatotiem, objektīviem, kvalitatīviem tiesu ekspertīžu rezultātiem, vienlaicīgi paaugstinot tiesu darba efektivitāti  un tehniskās iespējas. Tiesu ekspertīzei ir nozīmīga loma cīņā ar augošām starptautiskām kriminālajām aktivitātēm, īpaši cīņā ar organizēto noziedzību. Augstais kriminālo aktivitāšu līmenis Latvijā, kā arī tādu noziegumu pieaugums, kuros izmantotas modernas tehnoloģijas, rada nepieciešamību paplašināt tiesu ekspertīzes pētījumu objektu spektru. Projekta realizācijas laikā iegādātas tādas unikālas iekārtas ekspertīžu veikšanai kā skenējošais elektronu mikroskops, iekārtas pirkstu pēdu vizualizēšanai un citas, kas nodrošina iespēju veikt ekspertīzes augstākā līmenī kā līdz šim. Šāda veida iekārtas Latvijā tiesu ekspertu rīcībā ir pirmo reizi. Memoranda parakstīšanas pasākumā piedalīsies tieslietu ministrs Mareks Segliņš, Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Mārtiņš Lazdovskis, Norvēģijas Karalistes Nacionālās kriminālistikās izpētes dienesta Tiesu ekspertīzes departamenta kvalitātes sistēmas vadītājs Terje Kjeldsens, Norvēģijas Karalistes Nacionālās kriminālistikās izpētes dienesta Tiesu ekspertīzes departamenta vadītāja vietnieks Torgers Rudruds, Norvēģijas vēstniecības ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijā Nils Olavs Stava, Ārlietu ministrijas  Eiropas Savienības direkcijas vadītāja – vēstniece Ilze Juhansone, Ārlietu ministrijas  Ekonomiskās politikas un sadarbības direkcijas vadītāja – vēstniece Maija Manika, VTEB vadītāja Maira Čentoricka, projekta vadītājs Mārcis Ešmits un viņa asistente Liene Siliņa, kā arī VTEB vadītāja vietnieks Gatis Bebris. VTEB ir Tieslietu ministrijas padotības iestāde, kas specializējas dažāda veida tiesu ekspertīžu veikšanā, saskaņā ar izziņas iestāžu, prokuratūras un tiesas lēmumiem, kā arī citu juridisku un fizisku personu iesniegumiem. Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem! Pasākums notiks 27. martā plkst. 8.30 VTEB telpās Rīgā, Hospitāļu iela 55. Vēlams savu dalību iepriekš pieteikt, zvanot pa tālruni 67517732 vai rakstot e-pastu: gatis.bebris@vteb.gov.lv Laura Pakalne TM Sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākā referente Tālr. 67036714 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv