Informācija presei Jaunumi
1

Ceturtdien, 9. martā, Ieslodzījuma vietu pārvalde parakstīja līgumu ar SIA "Pillar Contractor" par Mācību centra būvniecību Olainē ieslodzījuma vietās nodarbinātajiem. Jaunā Mācību centra būvniecību plānots pabeigt 12 mēnešos.

Būvniecības līgumcena ir 6 364 029,82 euro bez PVN (7 700 476,08 euro ar PVN), no kuriem 85 % jeb 5 409 425,35 euro bez PVN (6 545 404,67 euro ar PVN) ir Norvēģijas valdības jeb Norvēģijas grantu finansējums, bet 15 % jeb 954 604,47 euro bez PVN (1 155 071,41 euro ar PVN) ir valsts budžeta finansējums.

Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieks Dmitrijs Kaļins uzsver: “Efektīvu soda izpildes politiku var īstenot tikai kvalificēts un psiholoģiski noturīgs personāls.  Personāla profesionālajai attīstībai ieslodzījuma vietu sistēmā pēdējos gados esam vērsuši pastiprinātu uzmanību, mērķtiecīgi plānojot gan mūsdienīgas un atbilstošas personāla mācību vides izveidi, gan arī atbilstoši pilnveidojot personāla mācību sistēmas saturu.”

Ar Mācību centra ēkas uzbūvēšanu tiks uzsākts jauns posms ieslodzījuma vietās nodarbināto mācību procesā – ieslodzījuma vietu amatpersonām un darbiniekiem tiks nodrošināta iespēja mācīties darba specifikai piemērotās telpās, kā arī nodarbinātie tiks mācīti, izmantojot vairākas jaunas mācību programmas ar jaunu saturu. Mācību centrs un jaunās mācību programmas ļaus nodrošināt cietumu amatpersonām un darbiniekiem specifiskas un daudzpusīgas zināšanas un prasmes, lai profesionālāk un kvalitatīvāk veiktu uzticētos darba pienākumus, kas veicinās lielāku sabiedrības drošību.

Sākotnēji tika plānots, ka jaunais Mācību centrs tiks atklāts jau 2023. gada pavasarī, taču 2022. gadā Ieslodzījuma vietu pārvaldei nācās lauzt līgumu par Mācību centra būvniecību ar SIA "Velve". Esošais būvdarbu izpildītājs SIA "Pillar Contractor" tika izvēlēts atklāta konkursa rezultātā, un plānots, ka 2024. gada pavasarī Olainē durvis vērs mūsdienīgs Ieslodzījuma vietu pārvaldes Mācību centrs.

Plašāka informācija:

Mācību centra būvniecība tiek īstenota Ieslodzījuma vietu pārvaldes projekta "Mācību centra infrastruktūras un apmācībai paredzēta ieslodzījuma vietas paraugkorpusa izveide Olaines cietuma teritorijā"  Nr.1-6.4/2-2019 ietvaros ar Norvēģijas grantu finansiālu atbalstu.

Jau ziņots, ka Ieslodzījuma vietu pārvalde cieši sadarbojas ar Norvēģijas korekcijas dienestu kolēģiem un to sniegtā pieredze un atbalsts mācību procesa reorganizācijā ir bijis īpaši nozīmīgs mūsdienīgas korekcijas dienestu mācību sistēmas plānošanā un ieviešanā.

 

Strādājam kopā drošai un iekļaujošai Eiropai.

1