Informācija presei
Šodien, 27.septembrī, Ministru kabinets atbalstīja Tieslietu ministrijas (TM) sagatavoto rīkojuma projektu par VSIA „Latvijas Valsts mērnieks” pamatkapitāla daļu pārdošanu. Tā mērķis ir izbeigt valsts komercdarbību mērniecības jomā un pārdot kapitālsabiedrību privātpersonai. Pamatkapitāla daļu pārdošanu veiks valsts akciju sabiedrība „Privatizācijas aģentūra”. Norēķinoties par kapitālsabiedrības pamatkapitāla daļām, pircējam būs pienākums 100 procentu apmērā veikt maksājumu latos. Vienlaikus kapitālsabiedrības valdei un darbiniekiem pārdodamo pamatkapitāla daļu apjoms nedrīkstēs pārsniegt 20 procentus no kopējā kapitālsabiedrības pamatkapitāla daļu apjoma. To nosaka likums „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām”. Obligāts atsavināšanas priekšnoteikums ir valsts pārvaldes uzdevuma deleģēšanas attiecību izbeigšana ar VSIA „Latvijas Valsts mērnieks”. Šī priekšnoteikuma izpildei šī gada 22. septembrī Saeima 3.lasījumā pieņēma grozījumus likumos par zemes reformu lauku apvidos un pilsētās. Tajos ietverts regulējums, atbilstoši kuram Latvijas Valsts mērnieks līdz nākamā gada 1. janvārim pabeidz par valsts budžeta līdzekļiem veicamos zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus. Sabiedrības intereses saistībā ar zemes uzmērīšanu par valsts budžeta līdzekļiem un kļūdu labošanu netiks aizskartas. Zemes kadastrālo uzmērīšanu par valsts budžeta līdzekļiem nodrošinās Valsts zemes dienests (VZD), kas pārņems budžeta rindas uzturēšanu un iepirks zemes kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumus. Latvijas Valsts mērnieks pieņem lēmumus par zemes kadastrālo uzmērīšanu par valsts budžeta līdzekļiem, kā arī veic mērniecības darbus, lai novērstu neprecizitātes VZD līdz šim veiktajos mērniecības darbos. Kapitālsabiedrības pamatkapitāls ir 571 900 latu, valstij piederošo pamatkapitāla daļu turētāja ir TM. Ar rīkojuma projektu var iepazīties MK mājas lapā.    Līga Brice Tieslietu ministrijas Sabiedrisko attiecību speciāliste E-pasts: liga.brice@tm.gov.lv Tālr.: 67036739, 26485232 Adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536 www.tm.gov.lv http://twitter.com/tieslietas www.flickr.com/photos/tieslietas/