Informācija presei
Paredz kreditoru informēšanas kārtību par sabiedrības vajadzībām atsavināmo nekustamo īpašumu
Otrdien, 6. oktobrī, Ministru kabinets atbalstīja Tieslietu ministrijas izstrādāto likumprojektu "Grozījumi Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likumā", kas paredz papildināt pastāvošo regulējumu, ieviešot mehānismu hipotekāro kreditoru interešu aizsardzībai sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas procesā, vienlaikus to sabalansējot ar nekustamā īpašuma īpašnieka interesēm, lai nodrošinātu tiesisku nekustamā īpašuma atsavināšanu sabiedrības vajadzībām. Ņemot vērā ne tikai nekustamā īpašuma īpašnieka, bet arī nodrošinātā kreditora Latvijas Republikas Satversmes 105.pantā garantētās pamattiesības uz īpašumu, kas nodrošinātas ar publisku hipotēku, likumprojekts paredz hipotekāro kreditoru iesaistes kārtību nekustamā īpašuma atsavināšanas procesā gadījumos, kad uz sabiedrības vajadzībām nepieciešamo nekustamo īpašumu ir nostiprināta ķīlas tiesība.  Minētais likumprojekts risina jautājumus, kas attiecas uz hipotekāro kreditoru informēšanu par nekustamā īpašuma atsavināšanas nepieciešamību sabiedrības vajadzību nodrošināšanai un citiem ar to saistītajiem procesiem, paredzot arī vairākus grozījumus, ar kuriem tiek panākta hipotekārā kreditora iesaiste institūcijas noteiktās atlīdzības par atsavināmo nekustamo īpašumu sadales procesā. Tiesiskajā regulējumā joprojām saglabāts princips, ka persona, kurai ir tiesības uz institūcijas noteikto taisnīgo atlīdzību, ir nekustamā īpašuma īpašnieks, vienlaikus nodrošinot to, lai nekustamā īpašuma atsavināšana pēc iespējas mazāk ietekmētu starp nekustamā īpašuma īpašnieku un hipotekāro kreditoru pastāvošās saistības. Papildus minētajam, likumprojekts paredz arī virkni izmaiņu, kas vērstas uz nekustamā īpašuma atsavināšanas kārtības efektivizēšanu, gadījumos, kad tā tiek veikta piespiedu kārtā uz atsevišķa likuma pamata. Ar minētajām izmaiņām nekustamā īpašuma atsavināšanas process sabiedrības interesēs tiks padarīts mazāk laikietilpīgs. Ar likumprojektu var iepazīties Ministru kabineta mājas lapā.   Ksenija Vītola Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas preses sekretāre Tālrunis: 67036861 E-pasts: Ksenija.Vitola@tm.gov.lv