Šodien, 20.oktobrī, Valsts sekretāru sanāksmē izsludināja grozījumus likumā „Par Eiropas konvenciju par Starptautisko komercšķīrējtiesu”. Grozījumi paredz, ka turpmāk Latvijas valsts un pašvaldību iestādes līgumos ar ārvalstu fiziskām un juridiskām personām varēs ietvert īpašus noteikumus par strīda izskatīšanu ārvalstu šķīrējtiesās. Taču pašvaldību iestādēm līgumā ietvertie īpašie noteikumi par strīda izskatīšanu ārvalstu šķīrējtiesās būs jāsaskaņo ar Valsts kanceleju. Valsts kanceleja, kura nodrošina valsts pārstāvību tiesvedības procesos, turpmāk izvērtēs līgumā iekļauto īpašo noteikumu par strīda izskatīšanu ārvalstu šķīrējtiesās atbilstību valsts interesēm. Likuma grozījumi vēl jāatbalsta valdībai un jāpieņem Saeimā. Ar grozījumiem var iepazīties Ministru kabineta mājaslapā. Ksenija Novikova Tieslietu ministrijas Preses sekretāre E-pasts: ksenija.novikova@tm.gov.lv Tālr.: 67036712 Adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536 www.tm.gov.lv http://twitter.com/tieslietas www.flickr.com/photos/tieslietas/