Šodien, 29.septembrī, Valsts sekretāru sanāksmē izsludināja grozījumus Ministru kabineta noteikumos „Par Tieslietu ministrijas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi”. Noteikumu projekts paredz noteikt maksu par atļaujas vai lēmuma par uzvārda, vārda vai tautības ieraksta maiņu atvasinājumu vai izziņu. Papildus noteikumu projekts paredz svītrot noteikumu pielikumu, kas nosaka cenrādi par mācību prakses nodrošināšanas pakalpojumu, jo saskaņā ar sadarbības līgumiem, kas noslēgti ar Latvijas Universitāti, Biznesa augstskolu „Turība” un Rīgas Juridisko augstskolu, Tieslietu ministrija apņēmās noteiktu skaitu studentu uzņemt praksē bez maksas. Lai nodrošinātu studējošo mācību praksi, Tieslietu ministrija katru gadu atbilstoši faktiskajām iespējām slēdz ar augstskolām līgumus par sadarbību mācību prakses nodrošināšanā kalendārā gada ietvaros. Šobrīd studējošo mācību prakse, kas tiek nodrošināta papildus Tieslietu ministrijas un augstākās izglītības iestādes starpā noslēgtajā līgumā noteiktajam bezmaksas prakšu vietām, ir maksas pakalpojums. Minētais regulējums ir nelietderīgs, jo ministrija var nodrošināt prakses vietas tikai faktisko iespēju robežās, kuras tiek atspoguļotas līgumos ar augstskolām sadarbību mācību prakses nodrošināšanā kalendārā gada ietvaros. Grozījumi vēl jāatbalsta valdībai. Ar grozījumiem var iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Ksenija Novikova Tieslietu ministrijas Preses sekretāre E-pasts: ksenija.novikova@tm.gov.lv Tālr.: 67036712 Adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536 www.tm.gov.lv http://twitter.com/tieslietas www.flickr.com/photos/tieslietas/