Šodien, 18.augustā, Valsts sekretāru sanāksmē izsludināja grozījumus Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā. Ar minētajiem grozījumiem plānots novērst problēmas valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanas normatīvajā regulējumā, kas skar valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pieprasītāju un sniedzēju pienākumus un atbildību, kā arī juridiskās palīdzības sniedzēju loku, darba kvalitāti, pieejamību un kompetences celšanu. Plānots veikt arī grozījumus, kas attiecas uz līgumu ar juridiskās palīdzības sniedzējiem regulējumu. Grozījumi paredz precizēt ar juridisko palīdzību saistīto izdevumu samaksas regulējumu, Juridiskās palīdzības administrācijas lēmumu pārsūdzības kārtību, kā arī noteikt līgumu ar juridiskās palīdzības sniedzējiem slēgšanas, līguma darbības pagarināšanas un izbeigšanas regulējumu. Plānots arī papildināt juridiskās palīdzības sniedzēju loku ar jaunu juridiskās palīdzības sniedzēju – biedrību vai nodibinājumu, kā arī veikt citus tehniska rakstura precizējumus, kas nepieciešami valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likuma sakārtošanai un izriet no praksē konstatētajām problēmām normu piemērošanā. Tāpat šodien Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināti arī Ministru kabineta noteikumi „Ar juridisko palīdzību saistīto izmaksu atlīdzināšanas noteikumi”, kas nosaka atlīdzināmo izmaksu, kas ir saistītas ar juridisko palīdzību, maksimālo ampēru. Turpmāk zaudējumus, kas radušies, administratīvā procesa ietvaros izmantojot juridisko palīdzību, privātpersona, pamatojoties uz likumu, būs tiesīga pieprasīt ierobežotā apmērā. Tādējādi mantiskais zaudējums, kas saistīts ar juridiskās palīdzības izmaksām, tiks aprēķināts un izmaksāts likumā paredzētajā kārtībā, nepārsniedzot noteikumos paredzēto izmaksu par katru juridiskās palīdzības veidu maksimālo apmēru. Minētie likuma grozījumi un noteikumi vēl jāatbalsta valdībai. Savukārt likuma grozījumi vēl būs jāpieņem Saeimā. Ar grozījumiem un noteikumiem var iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Ksenija Novikova Tieslietu ministrijas Preses sekretāre E-pasts: ksenija.novikova@tm.gov.lv Tālr.: 67036712 Adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536