Informācija presei
Pāreja uz „tīro instanču” tiesu sistēmu turpinās
Šodien, 26.augustā, valdība atbalstīja grozījumus Civilprocesa likumā un citos likumos, kas izstrādāti, lai noslēgtu „tīro instanču” tiesas reformas ieviešanu. Līdz ar reformas īstenošanu tiks efektivizēta un paātrināta lietu izskatīšana, kā arī nodrošināta vienkāršāka, skaidrāka un caurskatāmāka tiesu instanču hierarhija. Reformu paredzēts ieviest līdz 2016.gada beigām, kad savu darbību izbeigs Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu palāta un Civillietu palāta. „Tīro tiesu” instanču sistēmas ieviešana paredz šādas izmaiņas Latvijas tiesu sistēmā: 1. rajona (pilsētu) tiesas izskatīs visas lietas kā pirmā tiesu instance; 2. apgabaltiesas lietas skatīs tikai apelācijas kārtībā; 3. AT lietas skatīs tikai kasācijas kārtībā. Līdz reformas uzsākšanai noteiktas lietas bija piekritīgas apgabaltiesai kā pirmās instances tiesai, un šo tiesu spriedumus varēja pārsūdzēt AT, kas tos skatīja gan kā apelācijas instances (AT Tiesu palātas), gan kā kasācijas instance (AT departamenti). Līdz šim paveiktais „tīro tiesu” instanču sistēmas ieviešanā Ir pieņemti nepieciešami grozījumi, lai noslēgtu pāreju uz „tīrajām tiesu” instancēm krimināllietu izskatīšanā, un Krimināllietu tiesu palātai piekritīgās lietas tiek novirzītas apgabaltiesām. Kopumā pāreja uz „tīro tiesu” instanču sistēmu krimināllietās norit jau 5 gadus (kopš 2009.gada), un sekmīgi tiks noslēgta šogad. Savukārt lai ieviestu „tīro tiesu” instanču sistēmu civillietās, ir uzsākta to lietu nodošana rajona tiesām, kas līdz šim ir bijušas piekritīgas apgabaltiesām kā pirmās instances tiesām. Piemērs: no šī gada 4.janvāra visas mantiskās prasības, neatkarīgi no prasības summas ir piekritīgas rajona (pilsētu) tiesām. Saeimā 2.lasījumā atbalstīti priekšlikumi, kas paredz pieteikumu par zvērinātu tiesu izpildītāju rīkoto izsoļu aktu apstiprināšanu nodošanu zemesgrāmatu nodaļām. Papildu informācija: Līdz ar grozījumiem Civilprocesa likumā šodien tika atbalstīti arī virkne citu grozījumu nozaru speciālajos tiesību aktos, lai īstenotu atlikušo kompetenču pārdali starp tiesu instancēm, un lietas, ko apgabaltiesa skata kā pirmās instances tiesas, nodot rajonu (pilsētu) tiesu kompetencē. Valdība atbalstīja šādus grozījumus:
  • grozījumi Patentu likumā;
  • grozījumi likumā „Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm;
  • grozījumi Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likumā;
  • grozījumi Dizainparaugu likumā;
  • grozījums Zemesgrāmatu likumā;
  • grozījumi Tiesu izpildītāju likumā;
  • grozījumi Notariāta likumā”.
Ar plašāku informāciju par atbalstītajiem grozījumiem iespējams iepazīties Ministru kabineta mājaslapā. Līva Rancāne Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036712, 28748349 E-pasts: Liva.Rancane@tm.gov.lv