Informācija presei
Pārkāpumu gadījumā bērniem prioritāri piemēros audzinoša rakstura piespiedu līdzekļus
Otrdien, 29.septembrī, Ministru kabinets atbalstīja grozījumus likumā „Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem” un Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā. Ar grozījumiem plānots veicināt audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu plašāku piemērošanu bērniem, kuri izdarījuši administratīvos pārkāpumus.  Ar grozījumiem Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiks, ka administratīvo sodu varēs piemērot tikai tādos gadījumos, ja audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošana nav lietderīga. Savukārt ar grozījumiem likumā „Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem” plānots efektivizēt audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu, novēršot praksē konstatētās problēmas. Pašreiz nepilngadīgajai personai, kura ir izdarījusi administratīvo pārkāpumu, var piemērot audzinoša rakstura piespiedu līdzekli vai administratīvo sodu. Atbildīgā amatpersona pati izlemj, kuru no piespiedu līdzekļiem konkrētajā gadījumā piemērot. Praksē konstatēts, ja bērns izdara administratīvo pārkāpumu, visbiežāk tiek piemērots administratīvais sods, kaut arī ir iespēja piemērot audzinoša rakstura piespiedu līdzekļus. Taču, piemērojot administratīvo sodu bērnam, galvenokārt tiek izteikts brīdinājums vai uzlikts naudas sods, ko visbiežāk samaksā bērna vecāki, jo bērnam nav savu ienākumu. Šāda sistēma nav efektīva, tāpēc ar grozījumiem likumos ir paredzēts noteikt, ka gadījumā, ja bērns ir izdarījis administratīvo pārkāpumu, amatpersonai sākotnēji būs jāizvērtē jautājums par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu. Ja šo līdzekļu piemērošana konkrētajā gadījumā nav lietderīga, tad amatpersona var lemt par administratīvā soda uzlikšanu. Audzinoša rakstura piespiedu līdzekļi ir, piemēram, brīdinājuma izteikšana, atvainošanās cietušajām personām (ja tās piekrīt tikties ar vainīgo), pienākums ar savu darbu novērst radītā kaitējuma sekas, uzvedības ierobežojumu noteikšana u.c. Audzinoša rakstura piespiedu līdzekļi ir vērsti uz bērnu tiesību aizsardzību, bērnu audzināšanu, tiesiskās apziņas veidošanos un pārkāpumu prevenciju. Tādēļ ir svarīgi veicināt audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu plašāku piemērošanu bērniem par izdarītajiem administratīvajiem pārkāpumiem.   Līva Rancāne Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036712, 28748349 E-pasts: Liva.Rancane@tm.gov.lv