Pārrunā plānotos tiesu teritoriālo reformu īstenošanas pasākumus Latgales reģionā
Otrdien, 10. novembrī, Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece Irēna Kucina tikās ar Ludzas un Preiļu novada pašvaldību vadītājām un Balvu novada pārstāvi, lai informētu par Tieslietu ministrijas paveikto tiesu teritoriālās reformas ietvaros un pārrunātu plānotos reformu pasākumus Latgales reģionā un zemesgrāmatu nodaļu pakalpojumu pieejamības nodrošināšanu Ludzas novada iedzīvotājiem.   Irēna Kucina informēja tikšanās dalībniekus par tiesu teritoriālās reformas īstenošanas gaitu un skaidroja reformas ietekmi uz turpmāku tiesu un zemesgrāmatu nodaļu darbību un pieejamību iedzīvotājiem: “Redzot reformas izpildījumu dzīvē, vēlreiz pārliecinos, ka līdz ar reorganizāciju tiek efektivizēts tiesas un zemesgrāmatu nodaļas darbs, bet, kas jo īpaši svarīgi, tiesas un zemesgrāmatu nodaļas kļūst pieejamākas iedzīvotājiem, jo ir iespējams iesniegt dokumentus vairākās vietās. Ievērojot minēto, šī reforma neskars iedzīvotājus. Īpašnieki vai citas personas nostiprinājuma lūgumus un citus nepieciešamos dokumentus varēs iesniegt arī Ludzā (Rēzeknes tiesas Ludzā telpās), kur dokumentu pieņemšanu un izsniegšanu nodrošinās kompetents darbinieks. Šāda iespēja tiks nodrošināta vismaz turpmākos sešus mēnešus. Pēc tam tiks apzināta iedzīvotāju aktivitāte, un vērtēts, vai šāda iespēja būtu saglabājama arī turpmāk. Pakalpojuma nepieciešamība iedzīvotājiem būs būtisks apstāklis, lai lemtu, vai arī turpmāk būtu nodrošināma zemesgrāmatu dokumentu pieņemšana un izsniegšana Ludzā.” Tiesu reforma paredz no vairākām mazākām tiesām izveidot lielākas tiesas ar mērķi paaugstināt tiesu efektivitāti. Reformas īstenošana primāri saistīta ar tiesas un to sastāvā ietilpstošo zemesgrāmatu nodaļu darba optimizāciju organizatoriskā līmenī - viens tiesas priekšsēdētājs, vienota lietu sadales sistēma, tiesnešu slodžu izlīdzināšana. Tādejādi tiesas un zemesgrāmatu nodaļas darbība, tostarp, dokumentu iesniegšana un izsniegšana un parakstu uz nostiprinājuma lūguma apliecināšana, kā arī citi pakalpojumi tiks nodrošināti līdzšinējās tiesu un zemesgrāmatu nodaļu atrašanās vietās. Papildu informācija: No 2015. gada 1. marta reorganizēta Rīgas pilsētas Centra rajona tiesa, to pievienojot Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesai un Siguldas tiesa, to pievienojot Rīgas rajona tiesai. Jūrmalas tiesa reorganizēta ar 2015. gada 1. augustu, tās darbības teritoriju pievienojot Rīgas rajona tiesai. Minētās reformas noritējušas veiksmīgi, un izvirzītie mērķi ir sasniegti.   Ksenija Vītola Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas preses sekretāre Tālrunis: 67036861 E-pasts: Ksenija.Vitola@tm.gov.lv