Pārrunās, kā valdība var stiprināt bērnu aizsardzību pret dzimumnoziegumiem
2015.gada 14.sptembrī tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs un ģenerālprokurors Ēriks Kalnmeiers aicinājuši sasaukt Noziedzības novēršanas padomes sēdi, lai pārrunātu jautājumus, kas saistīti ar noziedzīgiem nodarījumiem pret nepilngadīgo tikumību un dzimumneaizskaramību. Sēde notiks 2015.gada 26.oktobrī plkst. 11.00 Ministru prezidenta zālē. Padome tiek sasaukta, lai veicinātu starpinstitūciju sadarbību, kā arī pārrunātu iespējamos risinājumus un turpmākos valdības rīcības virzienus nepilngadīgo aizsardzībai no noziedzīgiem nodarījumiem pret tikumību un dzimumneaizskaramību. Noziedzības novēršanas padomes priekšsēdētājs ir Ministru prezidents, tās sastāvā ir tieslietu ministrs, iekšlietu ministrs, finanšu ministrs, labklājības ministrs, izglītības un zinātnes ministrs, ģenerālprokurors, Augstākās tiesas priekšsēdētājs, valsts kontrolieris, Latvijas Bankas prezidents, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājs. Mediju ievērībai Foto/ video iespējas sēdes sākumā, pēc sēdes atbildes uz mediju pārstāvju jautājumiem.   Līva Rancāne Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036712, 28748349 E-pasts: Liva.Rancane@tm.gov.lv