Šodien Ministru kabinets pieņēma noteikumus par zvērinātu tiesu izpildītāju skaitu, viņu amata vietām, iecirkņiem un to robežām. Noteikumu projektu izstrādājuši Tieslietu ministrijas speciālisti, atsaucoties uz Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes priekšlikumu pārskatīt zvērinātu tiesu izpildītāju amata vietu skaitu un iecirkņu teritorijas. Kā teikts noteikumu projekta anotācijā, saskaņā ar iepriekšējiem Ministru kabineta noteikumiem, kas regulēja zvērinātu tiesu izpildītāju skaitu, viņu amata vietas, uz 137 zvērinātiem tiesu izpildītājiem pastāvīgi bija 30 ilgstoši vakanti iecirkņi. Līdz ar to bija situācija, ka zvērinātu tiesu izpildītāju amata vietu skaits pastāvīgi ievērojami pārsniedza zvērinātu tiesu izpildītāju skaitu. Turklāt iepriekšējos noteikumos atsevišķās teritoriālajās vienībās zvērinātu tiesu izpildītāju amata vietu blīvums bija noteikts neatbilstoši to darba noslodzei. Jaunajos ministru kabineta noteikumos pārskatīts zvērinātu tiesu izpildītāju un amata vietu skaits gan katra rajona (pilsētas) tiesas darbības teritorijā, gan visas Latvijas teritorijas ietvaros kopumā, tos samazinot par 21 zvērinātu tiesu izpildītāju amata vietu. Noteikumu projekta anotācijā norādīts, ka zvērināts tiesu izpildītājs turpina veikt arī to piespiedu izpildes dokumentu izpildi, kuri saņemti līdz noteikumu projekta spēkā stāšanās dienai. Noteikumu projekts stāsies spēkā 2010. gada 1. martā. Ar pilnu noteikumu projektu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā.