Informācija presei
Pasaules Bankas pētījumā augstu novērtēta Latvijas spēja ieviest alternatīvo strīdu risināšanas procesu
2015. gada 27. oktobrī publicētajā Pasaules Bankas pētījumā “Doing Business” 189 valstu konkurencē Latvija ierindota 22. vietā. Latvija novērtēta kā viena no TOP 30 valstīm, kas veikušas nozīmīgas reformas uzņēmējdarbības uzlabošanā un alternatīvās strīdu risināšanas metodes ieviešanā. Jaunākajā pētījumā Pasaules Banka ir pozitīvi novērtējusi Šķīrējtiesu likuma pieņemšanu, kas ar šo gadu stājies spēkā un nodrošina civiltiesisku strīdu efektīvu un taisnīgu izšķiršanu šķīrējtiesā, kas atzīts kā labās prakses piemērs alternatīvā strīdu risināšanas mehānisma ieviešanā. Atzinīgi novērtēta arī Mediācijas likuma pieņemšana 2014. gadā, kas paredz konfliktu risināšanu ārpus tiesas procesā un ieņem arvien svarīgāku lomu dažāda veida domstarpību gadījumos. Tāpat atzinīgi novērtēts paveiktais darba tirgus regulējuma pilnveidošanā, proti, veiktie grozījumi Darba likumā, kas pagarina uz noteiktu laiku noslēgta darba līguma maksimālo termiņu no 36 mēnešiem līdz 60 mēnešiem. Pozitīvu novērtējumu saņēmusi arī nekustamā īpašuma reģistrēšanas kārtība. Latvijai ir samazināts procedūru skaits par vienu procedūru līdz ar 2014. gada nogalē ieviesto jauno pieteikuma veidlapu nekustamā īpašuma reģistrēšanai, atceļot prasību iesniegt kā atsevišķu dokumentu apliecinājumu par kapitāla piederību. Pozitīvā novērtējuma saņemšana ir apliecinājums tam, ka veiktās reformas ir būtiskas, lai attīstītu tiesisku un uzņēmējdarbībai labvēlīgu normatīvo regulējumu, samērīgas prasības un mūsdienīgus valsts pārvaldes pakalpojumus, kas rosina Latvijā uzsākt un paplašināt uzņēmējdarbību. Papildu informācija: Pasaules Bankas pētījums “Doing Business” ir starptautisks, salīdzinošs uzņēmējdarbības vides reitings, kurš ik gadu mēra uzņēmējdarbību regulējošās administratīvās procedūras un to piemērošanu dažādās pasaules valstīs. Kopš 2004. gada, kad šis reitings tika izveidots pirmo reizi un tajā tika aplūkota uzņēmējdarbības vide 130 valstīs, ieskaitot Latviju, tas ir pakāpeniski pilnveidots un paplašināts. Ksenija Vītola Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Preses sekretāre Tālrunis: 67036861 E-pasts: Ksenija.Vitola@tm.gov.lv Vjačeslavs Mitņičuks Tiesu administrācija Tālrunis: 67063802; 26447901 E-pasts: Vjaceslavs Mitnicuks@ta.gov.lv