Informācija presei

Tieslietu ministrs Mareks Segliņš šodien pasniedza Latvijā pirmo Goda tiesneša apliecību bijušajai Rīgas apgabaltiesas tiesnesei Mārai Marijai Čerkasovai. Pasniedzot Goda tiesneša apliecību, tieslietu ministrs sacīja, ka šī nav tikai formāla procedūra, bet gan Latvijas valsts cieņas un goda apliecinājums tiesneses darba mūžam. M. Segliņš sacīja, ka tiesnese M. Čerkasova ir lielisks piemērs jaunajiem juristiem un izteica cerību, ka Goda tiesneša statuss dos tiesnesei iespēju arī turpmāk dalīties pieredzē ne tikai ar jaunajiem tiesnešiem, bet arī ar ministru. Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja Sandra Strence sacīja, šodien viņa jūtas lepna par to, ka ir tiesnesis un ka tiesneša darbs šādā veidā tiek novērtēts. „Jūs esat mūsu pirmā bezdelīga – Goda tiesnesis, un ceru, ka ne pēdējā,” apsveicot tiesnesi M. Čerkasovu, sacīja Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja. Tiesnesi sveica arī Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģijas priekšsēdētāja Daina Treija, nododot M. Čerkasovai laba vēlējumus no bijušajiem darba kolēģiem apgabaltiesā. Savukārt pati tiesnese izteica pateicību par viņai izrādīto cieņu un viņas darba augsto novērtējumu. Īpašu paldies tiesnese teica Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājai S. Strencei, kura ierosināja Goda tiesneša statusa piešķiršanu, kā arī bijušajam tieslietu ministram Gaidim Bērziņam, kurš šo priekšlikumu virzīja Saeimā. Tiesnese uzsvēra, ka visu tiesneša amatā nostrādāto laiku ir pildījusi savus pienākumus godīgi, ievērojot likumus un tiesisko sirdsapziņu. Viņa arī atzina, ka daudzi tiesneši, kas ilgus gadus godīgi strādājuši un nu jau devušies pensijā, būtu pelnījuši Goda tiesneša nosaukumu. Kā jau ziņots iepriekš, saskaņā ar likuma „Par tiesu varu” 66. pantu Augstākās tiesas priekšsēdētājs vai tieslietu ministrs var ierosināt Saeimai piešķirt tiesnesim, kurš godprātīgi strādājis un izbeidzis tiesneša darbību, Goda tiesneša nosaukumu. Lēmumu par Goda tiesneša nosaukuma piešķiršanu M. Čerkasovai Saeima pieņēma 12. martā. Ar lūgumu virzīt M. Čerkasovu Goda tiesneša nosaukuma saņemšanai pie bijušā tieslietu ministra Gaida Bērziņa vērsās Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja S. Strence. M. Čerkasova dzimusi 1943. gadā, absolvējusi Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti. Strādājusi Rīgas pilsētas Proletāriešu rajona prokuratūrā, Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskajā departamentā, bet 1995. gada janvārī stājusies Rīgas apgabaltiesas tiesneses amatā. Tiesneses amatu M. Čerkasova atstājusi 2008. gada 10. oktobrī līdz ar tiesnesim noteiktā maksimālā vecuma sasniegšanu. Vairāk foto no pasākuma  - Galerijā. Jana Saulīte TM Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Tālr. 67036712; 26150155 e-pasts: Jana.Saulite@tm.gov.lv