Informācija presei
Pasniegtas apliecības jauniem Valsts valodas centra sabiedriskajiem palīgiem
Ceturtdien, 2019. gada 20. jūnijā, Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece ārvalstu sadarbības un stratēģijas jautājumos Kristīne Pommere un Valsts valodas centra direktors Māris Baltiņš pasniedza apliecības jauniem Valsts valodas centra sabiedriskajiem palīgiem, kuri uzsāks brīvprātīgo darbu valsts valodas stiprināšanā savos pārraudzības reģionos (Ilūkstes nov., Jelgava, Liepāja, Bauska). Jaunie sabiedriskie palīgi – Vineta Zemlicka-Ruhmane, Liene Ozola, Ilze Knusle, Ilze Lujāne. Sabiedriskie palīgi Valsts valodas centrā darbojas kopš 2015. gada 11. decembra. Dažādās Latvijas pilsētās un novados šobrīd kopumā strādās jau 36 sabiedriskie palīgi. Viņu kontaktinformācija ir pieejama Valsts valodas centra mājaslapā. Sabiedrisko palīgu mērķis ir sekmēt latviešu valodas saglabāšanu, aizsardzību un attīstību, kā arī sniegt atbalstu centram Valsts valodas likuma mērķu īstenošanā. Sabiedrisko palīgu funkcijās ietilpst publiskās informācijas tekstu izvērtēšana atbilstoši latviešu literārās valodas normām un ieteikumu sniegšana konstatēto neatbilstību novēršanai. Sabiedriskie palīgi saņems uzdevumu savas pārraudzības reģionā apzināt situāciju valsts valodas lietošanas jomā, sniegt konsultācijas latviešu valodas lietošanas jautājumos. Valsts valodas centrs aicina ikvienu, kurš vēlas saglabāt, aizsargāt un attīstīt latviešu valodu, kļūt par sabiedrisko palīgu, iesniedzot savu pieteikumu un ar to saistītos dokumentus jebkurā laikā, jo konkurss ir beztermiņa. Konkursa nolikums paredz, ka konkursa komisija pieteikumus, kas iesniegti līdz katra gada 30. aprīlim un 31. oktobrim, izskatīs divas reizes gadā.   Informācijai: Viesturs Razumovskis Valsts valodas centra Valodas kontroles departamenta Valodas kontroles reģionālās nodaļas vadītājs Tālr. +371 6733 4633; E-pasts: info@vvc.gov.lv