Patentu valde un Eiropas Patentu iestāde noslēdz jauno sadarbības plānu patentu jomā
Patentu valde un Eiropas Patentu iestāde noslēdz jauno sadarbības plānu patentu jomā   2017. gada 15. martā Minhenē Latvijas Republikas Patentu valdes direktors Sandris Laganovskis un Eiropas Patentu iestādes (EPI) prezidents Benuā Batistelli (Benoît Battistelli) parakstīja jauno sadarbības plānu patentu jomā turpmākajiem trim gadiem. Plānā Patentu valde un EPI ir vienojušās par vairākiem kopīgiem projektiem, kuru mērķis ir Eiropas Patentu tīkla attīstība, proti, apmācības patentu jomā, ar patentu jomu saistīti IT pakalpojumi un rīki, patentu informācijas pakalpojumi, Eiropas patentu tīkla stiprināšana. Katrā no šiem vispārīgajiem projektiem ietilpst vairākas iniciatīvas, piemēram,
  • sabiedrības informēšanas pasākumu organizēšana par Eiropas Patentu un Vienotā spēka Eiropas patentu sistēmām,
  • iespēja Latvijas uzņēmējiem saņemt bezmaksas intelektuālā īpašuma novērtēšanas pakalpojumu, ko nodrošinās EPI apmācīti Patentu valdes darbinieki,
  • elektronisko mācību materiālu izveidošana patentu jomā un to publicēšana,
  • Eiropas patentpilnvaroto kandidātu atbalsta projekts, kas ir speciāli izveidota apmācības programma, lai sagatavotu Latvijas kandidātus Eiropas patentpilnvarotā kvalifikācijas eksāmenam,
  • Latvijas elektroniskās patentu datubāzes savietošana ar izveidoto Eiropas Patentu reģistru, kur lietotājiem, izmantojot vienotu rīku, būs iespējams iegūt dažādu informāciju par patentiem un papildu aizsardzības sertifikātiem, piemēram, par patenta spēkā esamību citās valstīs,
  • EPI brīvpieejas datubāzes „Espacenet” uzlabošana un papildināšana ar pilnīgāku dalībvalstu patentu dokumentāciju, tajā skaitā šīs datubāzes lietotnes piedāvāšana latviešu valodā,
  • vēsturiskās Latvijas patentu dokumentācijas apkopošana elektroniskā formātā un izvietošana Patentu valdes topošajā elektroniskajā patentu administrēšanas sistēmas datubāzē.
Plāns apliecina abu iestāžu veiksmīgu savstarpējo sadarbību nu jau vairāk nekā 10 gadus, kas šajā laikā ir nodrošinājusi dažādus ieguvumus Latvijas patentu sistēmas izmantotājiem. Plāns ir nozīmīgs solis abu iestāžu sadarbības turpināšanai un pilnveidošanai, jo ar tā palīdzību lietotājiem tiks nodrošinātas jaunas iespējas, kā arī uzlaboti jau esošie pakalpojumi patentu jomā.