Informācija presei
Patentu valdei jauns direktors
Tieslietu ministrs Jānis Bordāns Patentu valdes direktora amatā no 2013.gada 1.oktobra ir iecēlis Sandri Laganovski. Sandris Laganovskis bija viens no septiņiem pretendentiem, kuri pieteica savu kandidatūru Patentu valdes direktora amatam. Pretendentus divās kārtās vērtēja tieslietu ministra apstiprināta komisija, kuras priekšsēdētājs bija Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Mārtiņš Lazdovskis. Sandris Laganovskis pārliecinoši atbilda visām nolikumā izvirzītajām vērtēšanas prasībām, kā arī augsti tika vērtēta viņa 13 gadu pieredze tieslietu jomā gan Latvijas, gan starptautiskā mērogā. Pašlaik Sandris Laganovskis ir tieslietu padomnieks Latvijas Republikas Pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā. Kā Tieslietu ministrijas padomnieks Briselē viņš pārstāv ministrijas intereses intelektuālā īpašuma, krimināltiesību, datu aizsardzības, tieslietu jomas ārējās dimensijas un Starptautiskās krimināltiesas Padomes darba grupās. Kā vienu no prioritātēm, strādājot Patentu valdes direktora amatā, Sandris Laganovskis min iestādes lomas stiprināšanu, skaidrojot sabiedrībai intelektuālā īpašuma tiesības, kas nodrošina inovāciju attīstību, jaunu tehnoloģiju un paņēmienu ieviešanu ražošanā, kā arī jaunu ideju īstenošanu komercdarbībā, kas nenoliedzami ir būtiski valsts kopīgā attīstībā un starptautiskā atpazīstamībā.   Līga Ādamsone Tieslietu ministra preses sekretāre Tālr. 67036759; 29334423 e-pasts: Liga.Adamsone@tm.gov.lv