Informācija presei
Patentu valdes tīmekļvietnē var piekļūt vēsturiskai informācijai par Latvijas rūpnieciskā īpašuma aizsardzības attīstību
Pagājušā gada nogalē nāca klajā Patentu valdes grāmata “Patentu valde un izgudrotājdarbība Latvijā 1918–1940”, atklājot plašākai Latvijas sabiedrībai līdz šim nezināmas šķautnes rūpnieciskā īpašuma aizsardzības vēsturē. Tagad ikvienam interesentam Patentu valdes tīmekļvietnē ir iespēja piekļūt grāmatas pirmajai daļai, kas sniedz pamatu vēstures izzināšanai, kā arī kalpo par nozīmīgu novadpētniecības materiālu. Visos laikos cilvēka prāts ir bijis avots mākslas darbiem un izgudrojumiem; šie gara un prāta augļi ir cilvēka cienīgas dzīves garantija, un valsts pienākums ir nodrošināt apstākļus to radīšanai, kā arī rūpēties par to aizsardzību. Pirmās darbības rūpnieciskā īpašuma aizsardzībā Latvijas Republikā sākās neilgi pēc valsts dibināšanas – 1918. gadā. Nākamajā gadā tika uzsākts darbs pie normatīvā regulējuma pamatu izstrādes, bet jau 1920. gadā dibināta Patentu valde, kas tika izveidota Tirdzniecības un rūpniecības ministrijas Rūpniecības departamenta sastāvā. Latvijas normatīvie akti atbilda pasaules valstu praksei rūpnieciskā īpašuma aizsardzības jomā, un Patentu valdes darbinieku profesionalitāte un nesavtīgais ikdienas darbs nodrošināja iestādei noteikto funkciju efektīvu izpildi. Tā laika Patentu valdes ikdienu veidoja darbi, kas bija saistīti ar pieteikumu pieņemšanu un to izskatīšanu, konsultāciju sniegšanu rūpnieciskā īpašuma aizsardzības jautājumos – par patentu, preču zīmju un paraugu reģistrēšanu, kā arī ar Patentu komitejas darbību saistīto pienākumu izpildi. Jau tajā laikā Patentu valdē katru gadu tika iesniegts ap 350 patentu pieteikumu dažādu izgudrojumu un tehnisku risinājumu aizsardzībai. Grāmatas pirmā daļa par Patentu valdes un Latvijas rūpnieciskā īpašuma attīstības vēsturi valsts pirmajos pastāvēšanas gados tapa Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta zinātniskās asistentes Aigas Bērziņas apjomīgā pētījuma rezultātā un tagad ir pieejama ikvienam tiešsaistē – Patentu valdes tīmekļvietnē >>>   Informāciju sagatavoja: Santa Lozda Patentu valdes Intelektuālā īpašuma informācijas centra Informācijas pakalpojumu nodaļas Vadošā referente Tālr.: 67227310 E-pasts: santa.lozda@lrpv.gov.lv