Tieslietu ministrija izsludina konkursu biedrībām un nodibinājumiem uz locekļu amatiem Sabiedriskā labuma komisijā. Dalībai konkursā tiek aicinātas organizācijas, kas darbojas kādā no jomām: 1. labdarība; 2. cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība; 3. pilsoniskās sabiedrības attīstība; 4. izglītības, zinātnes veicināšana; 5. kultūras veicināšana; 6. veselības veicināšana un slimību profilakse; 7. sporta atbalstīšana; 8. vides aizsardzība; 9. palīdzība katastrofu gadījumos un ārkārtas situācijās; 10. trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu labklājības celšana. Kārtību, kādā izvirza un iekļauj Sabiedriskā labuma komisijas sastāvā biedrību un nodibinājumu pārstāvjus, tai skaitā kandidātu pieteikšanu un iesniedzamos dokumentus, nosaka Ministru kabineta 2004. gada 30. novembra noteikumi Nr. 977 „Noteikumi par biedrību un nodibinājumu pārstāvju izvirzīšanu un iekļaušanu Sabiedriskā labuma komisijā”. Minētie noteikumi ir pieejami tiesību aktu vortālā www.likumi.lv. Līdz 2010. gada 1. novembrim pieteikumi aizzīmogotā aploksnē ar atzīmi „Sabiedriskā labuma komisijas pārstāvju atklātajam konkursam” jāiesniedz Tieslietu ministrijā personiski vai sūtot pa pastu:  Tieslietu ministrija  Brīvības bulvāris  36  Rīga, LV-1536 Papildus informāciju var iegūt, sazinoties ar Tieslietu ministrijas Sabiedrības integrācijas lietu departamenta vecāko referenti Aleksandru Rostovcevu (tālr. 67036822, e-pasts aleksandra.rostovceva@tm.gov.lv).