Informācija presei Jaunumi
1

Tieslietu ministre paziņo, ka pieteikšanās zvērināta notāra eksāmenam, kura pirmā daļa norisināsies 2024. gada 22., 23. un 24. maijā, otrā daļa - 2024. gada 27. maijā, bet trešā daļa - 2024. gada 29., 30. un 31. maijā, termiņš tiek pagarināts līdz 2024. gada 8. martam.

Iesniegumu par atļauju kārtot eksāmenu, apliecinot savu atbilstību Notariāta likuma 16. panta prasībām un pievienojot dzīves gājuma aprakstu (CV), pierādījumus par atbilstību Notariāta likuma 9. panta pirmās daļas 1.–5. punkta prasībām, Notariāta likuma 11.2 pantā minētās atsauksmes un kvīti par eksāmena naudas samaksu, jāiesniedz Tieslietu ministrijas Personālvadības departamentā (Brīvības bulvārī 36, Rīgā, LV-1536) līdz šā gada 8.martam. Tālrunis uzziņām: 67036722.