Tieslietu ministrs paziņo, ka zvērināta tiesu izpildītāja eksāmens notiks 2011. gada 24. martā. Pieteikuma dokumentus (iesniegumu par atļauju kārtot eksāmenu, pievienojot pierādījumus par atbilstību Tiesu izpildītāju likuma 12. panta pirmās daļas 1.-5. punkta prasībām) iesniegt Tieslietu ministrijas Personālvadības nodaļā (Brīvības bulvārī 36, Rīgā, LV-1536) līdz 2011. gada 14. martam. Tālrunis uzziņām 67036722. Maksa par eksāmena kārtošanu Ls 150 apmērā iemaksājama Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes kontā: AS PrivatBank, kods PRTTLV22, konts LV74PRTT0256014396400.