Informācija presei
Personas datu aizsardzības speciālista atkārtotas apliecības iegūšana
Šodien, 10. decembrī, valdība atbalstīja Tieslietu ministrijas izstrādātos grozījumus Ministru kabineta noteikumosPersonas datu aizsardzības speciālista apmācību kārtība”, kuri nosaka kārtību, kādā notiek atkārtotu apliecību iegūšana vai pagarināšana. Noteikumu projekts nosaka, ka esošie datu aizsardzības speciālisti varēs pagarināt apliecības termiņu divos veidos. Proti, ja personas datu aizsardzības speciālists katru gadu apmeklēs profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumus, tad viņam nebūs jākārto pārbaudījums, bet gan jāiesniedz Datu valsts inspekcijā apliecinājums par apmācību regulāru apmeklēšanu. Savukārt, ja speciālists nepiedalīsies profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumos, viņam būs jākārto pārbaudījums Datu valsts inspekcijā. Tāpat tiek precizēts apgūstāmo priekšmetu apjoms un noteiktas stingrākas prasības lektoriem, kas veic speciālistu apmācību. Ar pilnu noteikumu projekta tekstu var iepazīties Ministru kabineta mājaslapā. Sigita Vasiļjeva Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036739, 28611915 E-pasts: Sigita.Vasiljeva@tm.gov.lv