Šodien Ministru kabinets ārkārtas sēdē akceptēja grozījumus likumā „Par nodokļiem un nodevām”, Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā un Informācijas atklātības likumā. Grozījumus izstrādājuši Tieslietu ministrijas  un Datu valsts inspekcijas (turpmāk – DVI) speciālisti. Fizisko personu datu aizsardzības likums nosaka, ka personām, kas vēlas veikt personas datu apstrādes auditus, ir jāakreditējas DVI, kā arī ir noteiktas prasības auditoru kvalifikācijai un akreditācijas procesa kārtībai inspekcijā. Tā kā Ministru kabinets jau ir noteicis precīzas prasības minētajiem auditoriem, tad nav nepieciešams papildus tērēt gan auditoru laiku akreditācijas procesam, gan DVI ierobežoto kapacitāti, izskatot iesniegtos auditoru dokumentus un vērtējot to atbilstību Ministru kabineta noteikumiem, teikts likumprojekta anotācijā. Likums „Par nodokļiem un nodevām” nosaka nodevas objektu par personas datu apstrādes ārējā auditora pirmreizēju akreditāciju, atkārtotu akreditāciju, akreditācijas termiņa pagarināšanu, akreditācijas apliecības dublikāta izsniegšanu un akreditācijas darbības atjaunošanu. Ņemot vērā iepriekš minēto, ja personas, kas vēlas veikt personas datu apstrādes auditus, neakreditējas DVI, tad jāizslēdz norma par valsts nodevu no likuma „Par nodokļiem un nodevām”. Likumu grozījumi vēl jāpieņem Saeimā. Ar pilnu grozījumu tekstu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākā referente Tālr. 67036714 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv