Pētījums: starp Latvijas uzraudzības iestādēm konsultācijas pirms soda naudas piemērošanas visbiežāk veikusi Datu valsts inspekcija
Vadošais eksporta konsultāciju un tirgus analīzes uzņēmums Baltijā sabiedrība ar ierobežotu atbildību “GatewayBaltic” pēc Ekonomikas ministrijas pasūtījuma laika periodā no 2016.gada oktobra līdz 2017.gada februārim veica pētījumu par “Administratīvās procedūras un uzņēmējdarbības vide Latvijā”.   Pēc veiktā pētījuma pieejamajiem datiem, salīdzinot ar citām Latvijas uzraudzības iestādēm,  konsultācijas pirms soda naudas piemērošanu visbiežāk veica Datu valsts inspekcija – 70%.   Aptaujā piedalījās 740 ekonomiski aktīvie uzņēmumi Latvijā. Pētījums “Administratīvās procedūras un uzņēmējdarbības vide Latvijā” pieejams: https://em.gov.lv/lv/nozares_politika/nacionala_industriala_politika/petijumi/    Vienlaikus informējam, ka Datu valsts inspekcija  2017.gada 15.jūnijā parakstīja sadarbības memorandu par “Konsultē vispirms“ principa iedzīvināšanu, veicinot valsts pārvaldes iestāžu uz klientu orientētu darbību. Kopumā sadarbības memorandu parakstīja četras Tieslietu ministrijas padotības iestādes -  Datu valsts inspekcija, Maksātnespējas administrācija, Uzņēmumu reģistrs un Valsts valodas centrs. https://em.gov.lv/files/attachments/KV_memorands_A4_final_15.06.pdf