Informācija presei
Pie AS „Liepājas metalurga” darbiniekiem dodas Maksātnespējas administrācijas pārstāve
Šodien, 14.novembrī, uz AS „Liepājas metalurgs” dosies Maksātnespējas administrācijas Maksātnespējas procesa nodrošinājuma departamenta direktore Sanda Strode. AS „Liepājas metalurgs” darbinieki tiks informēti par to, kādas garantijas no valsts pienākas darba devēja maksātnespējas gadījumā, kā arī lai izskaidrotu un palīdzētu izprast, kā aizpildāmas veidlapas un kādi attaisnojuma dokumenti nepieciešami, lai varētu pretendēt uz darbinieku prasījumu segšanu no darbinieku prasījumu garantiju fonda. Šobrīd ar uzņēmumu darba attiecībās ir gandrīz divi tūkstoši darbinieku. Liepājas tiesa 2013.gada 12.novembrī izbeidza finanšu grūtībās nonākušās AS „Liepājas metalurgs” tiesiskās aizsardzības procesu un pasludināja maksātnespējas procesu. Maksātnespējas administrācija ir valsts iestāde, kas normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros īsteno valsts politiku tiesiskās aizsardzības procesa un maksātnespējas procesa jautājumos, aizsargā darbinieku intereses viņu darba devēja maksātnespējas gadījumā un likumā noteiktajā kārtībā īsteno valsts un sabiedrības interešu aizsardzību tiesiskās aizsardzības procesa un maksātnespējas procesa jautājumos. Sigita Vasiļjeva Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036739, 28611915 E-pasts: Sigita.Vasiljeva@tm.gov.lv