2008. gadā Latvijā dzimuši 24 414 bērni, kas ir par 1211 bērniem vairāk, nekā 2007. gadā, liecina Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta apkopotie dati. Pērn 9351 gadījumā dzimšanas reģistrs veikts ar paternitātes atzīšanu vai noteikšanu, kas nozīmē, ka vecāki bērna dzimšanas brīdī nav bijuši laulāti. Savukārt 1641 bērnam līdz tā dzimšanas reģistrācijai vecāki nebija reģistrējuši laulību, kā arī netika atzīta paternitāte, tas ir – oficiāli nav reģistrēts bērna tēvs, līdz ar to ailē par tēvu tika ievilkta svītra. Pagājušā gadā reģistrēti arī septiņi atradeņi, taču šādi gadījumi  salīdzinājumā ar 2007. gadu ir par diviem mazāk. Jaundzimušajiem doti arī reti sastopami vārdi, piemēram, Nia, Inella, Malika, Ratmirs, Ķinens, Darrins u.c. Salīdzinājumā ar 2007. gadu par 2569 samazinājies reģistrēto laulību skaits – pagājušajā gadā noslēgtas 12 904 laulības, no tām 2638 – baznīcā. Par 1733 samazinājies mirušo skaits, proti, reģistrēti 31 366 miršanas fakti. Pēc Dzimtsarakstu departamenta sniegtajām ziņām 2008. gadā 1259 personām veikta vārda vai uzvārda maiņa, bet 50 – mainīts tautības ieraksts. Laura Pakalne TM Sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākā referente Tālr. 67036714 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv