Informācija presei
Pieejami starptautiskās konferences ,,Civilprocess – Latvijas un pārrobežu regulējuma aktuālie problēmjautājumi” abu dienu video ieraksti
             Tiesu administrācijas Eiropas Sociālā fonda projekta ,,Justīcija attīstībai” (Nr.3.4.1.0/16/I/001) ietvaros 7. un 8. decembrī norisinājās tiesību zinātnieku un praktiķu starptautiskā konference ,,Civilprocess – Latvijas un pārrobežu regulējuma aktuālie problēmjautājumi”. Ierakstus no abu dienu konferences iespējams noskatīties norādītajās saitēs zemāk:   1. dienas video 1. daļa: http://cdn.tiesraides.lv/tiesraides.lv/20171208085503_tiesraides.lv.stereo.24_1_0 2. daļa: http://cdn.tiesraides.lv/tiesraides.lv/20171208085749_tiesraides.lv.stereo.24_1_0 3. daļa: http://cdn.tiesraides.lv/tiesraides.lv/20171208085927_tiesraides.lv.stereo.24_1   2. dienas video 1. daļa: http://cdn.tiesraides.lv/tiesraides.lv/20171208132402_tiesraides.lv.24_1_0 2. daļa: http://cdn.tiesraides.lv/tiesraides.lv/20171208132703_tiesraides.lv.24_1_0 3. daļa: http://cdn.tiesraides.lv/tiesraides.lv/20171208143303_tiesraides.lv.24_1_0 4. daļa: http://cdn.tiesraides.lv/tiesraides.lv/20171208210703_tiesraides.lv.24_1