Šodien, 8.septembrī, Valsts sekretāru sanāksmē izsludināja Tieslietu ministrijas (TM) izstrādātos grozījumus likumā „Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu”, kas paredz piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par pilsoņu iniciatīvu. Viens miljons pilsoņu, kuri pārstāv vismaz vienu ceturtdaļu Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu, varēs aicināt Eiropas Komisiju nākt klajā ar tiesību aktu priekšlikumiem jomās, kurās tā ir pilnvarota rīkoties. Regula noteic, ka pirmo Eiropas pilsoņu iniciatīvu būs iespējams sākt no nākamā gada 1.aprīļa. Praktiski minētā procedūra dod iespēju dalībvalsts iedzīvotājiem vākt paziņojumus par atbalstu kādam konkrētam mērķim, lai tieši vērstos pie Eiropas Komisijas (EK) tiesību akta pieņemšanai. Likuma grozījumi paredz, ja organizatori plāno vākt parakstus elektroniski tiešsaistē, vispirms jāiesniedz Satiksmes ministrijā iesniegums ar lūgumu izsniegt sertifikātu, kas apliecina vākšanas tiešsaistes sistēmas atbilstību drošības un tehniskajiem parametriem (ja vien šādu sertifikātu nav izsniegusi citas dalībvalsts kompetentā iestāde). Pēc tam organizatoriem savāktos paziņojumus par atbalstu atbilstoši regulai par pilsoņu iniciatīvu jāiesniedz Centrālajai vēlēšanu komisijai (CVK). CVK divu mēnešu laikā saskaitīs parakstus, norādīs rezultātu un nosūtīs organizatoriem sertifikātu, kas apliecinās derīgo paziņojumu par atbalstu skaitu. Pēc tā saņemšanas organizatori varēs iesniegt pilsoņu iniciatīvu EK, kas trīs mēnešu laikā pieņems lēmumu par rīcību saistībā ar iesniegto pilsoņu iniciatīvu.  Likuma grozījumu izstrādē Tieslietu ministrija izveidoja darba grupu, kurā piedalījās CVK, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Datu valsts inspekcijas, sabiedriskā politikas centra „Providus” pārstāvji. Jaunu iespēju sabiedrībai piedalīties ES politikas veidošanā piedāvā Lisabonas līgums. Likuma grozījumi vēl jāatbalsta valdībai un jāpieņem Saeimā. Ar grozījumu projektu var iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Līga Brice Tieslietu ministrijas Sabiedrisko attiecību speciāliste E-pasts: liga.brice@tm.gov.lv Tālr.: 67036739, 26485232 Adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536 www.tm.gov.lv http://twitter.com/tieslietas www.flickr.com/photos/tieslietas/